Bizottsági ülés

2011.01.26 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 762.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 158 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.21 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2007.(XI.29.) rendeletének felülvizsgálatára

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 952 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

3.) Javaslat a bérlakás-ellenőrzés zöld számos készenléti rendszerének kialakítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

4.) Javaslat a Lakásellenőrzési Bizottság személyi összetételére, a tagok tiszteletdíjának meghatározására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 817 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

5.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 238.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

6.) Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat a Bartók Béla körút - Magyar László utca közötti kerékpárút kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatalára, a 3643/1 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan kapcsán

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 874 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Javaslat a 'Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő út mentén' (ÖKOVELO AT-HU) módosult műszaki tartalmú projekt támogató szervezet által jóváhagyott projektterv támogatásának elfogadására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 883 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

9.) Javaslat az Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt 'I-INVEST'befektetés-ösztönző projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

10.) Javaslat a 'Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében' c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkáihoz szükséges fedezet biztosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 987 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

11.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő 7029/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentésére (Autóbuszpályaudvar)

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
SZOVA Zrt. írásos előterjesztése, nyilatkozat
(pdf: application/pdf, 464.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.28 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66.5 kb)
FALCO SZMSZ 1. számú módosítása
(doc: application/msword, 84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

13.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) további hasznosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Szova Zrt. javaslata a hasznosításra
(pdf: application/pdf, 1.95 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

14.) Javaslat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozása című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75 kb)
1 sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 101.51 kb)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 80.33 kb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 104.44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

15.) Javaslat az Internet alapú városi intézmény- és képviselői hálózat korszerűsítésére, továbbfejlesztésére és közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Előadó:
Keringer Zsolt (az Informatikai Iroda vezetője)
Zseli Imre (a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Internet alapú hálózat - koncepció
(doc: application/msword, 2.57 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1018 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

16.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt közgyűlése napirendjeinek megtárgyalására

Előadó:
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgató-helyettese)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
VASIVÍZ Zrt. KGY Meghívója (2011. január 28.)
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Megyei Közgyűlés javaslata
(pdf: application/pdf, 180.53 kb)
Alapszabály VI. számú módosítása
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

17.) Javaslat a Fő tér 17. szám alatti óvóhelyi rendeltetésű helyiségre vonatkoóan fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

18.) Tájékoztató a Szombathely, Kisfaludy S. u. 1. szám alatti társas irodaház hasznosításáról

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Kisfaludy S. u. 1. SZOVA tájékoztatója
(doc: application/msword, 499.5 kb)
Kisfaludy S. u. 1. SZOVA táblázata
(pdf: application/pdf, 40.56 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

19.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üres helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 197 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 35 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 40 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 41 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 43 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)

20.) Javaslat az ön kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai részére az ellenőrzési tervek összeállításához, illetve célvizsgálatok lefolytatása tárgyában

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 871 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 40.5 kb)

Zárt ülés

21.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. színházépület helyiségeinek – nem színházi célú – hasznosítására vonatkozó szabályzata elfogadására

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

22.) Az AGORA és a CAFÉ 5 Kft. között létrejött helyiségbérleti szerződés módosítására

Előadó:
Grünwald Stefánia (az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...