Bizottsági ülés

2008.04.17 15:30:00
Szociális és Foglalkoztatási Bizottság
Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 301.5 kb)
SZMJV 2007.évi zárszámadása_táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.06 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 736 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2007. évi pénzmaradványának jóváhagyására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
2007. évi pénzmaradvány_Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 201.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

3.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2007. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

4.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 90 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 287 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

5.) Tájékoztató a Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2007. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

6.) A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2007. évi szakmai beszámolója

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 344.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

7.) A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2007. évi mérlege
(xls: application/vnd.ms-excel, 128.5 kb)
Kiegészítő közhasznúsági jelentés
(doc: application/msword, 200.5 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(doc: application/msword, 32 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 26 kb)
FEB határozata
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2007. évi szakmai beszámolója

Előadó:
#f38c44f6-32a0-4cc8-9453-9a7a1176457e (a SAVARIA REHAB-TEAM Kkht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 4.18 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

9.) A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#f38c44f6-32a0-4cc8-9453-9a7a1176457e (a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Pénzügyi jelentés - táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 357 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

10.) Szombathely Megyei Jogú Város Antiszegregációs terve

Előadó:
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.95 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Tájékoztató a Szentkirályi Általános Iskola épületének bölcsődévé való átalakításának lehetőségéről

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

12.) Javaslat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat „Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése” című pályázatának megvalósítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 971 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

Zárt ülés

13.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezetője megbízásának 5 évvel történő meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...