Bizottsági ülés

2008.01.30 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása (közgyűlési napirend 1.pontja)

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 130.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 381.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 439 kb)
Indoklás
(doc: application/msword, 221.5 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 3.21 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására (közgyűlési napirend 8/a.pontja)

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének helykijelölése (közgyűlési napirend 2.pontja)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat a Savaria TISZK Kht. átalakítására és a SAVARIA Egyetemi Központ csatlakozására (közgyűlési napirend 4.pontja)

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Meghívott:
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Kht. megbízott ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

6.) Javaslat a Sabina Zrt. kérelmének megtárgyalására

Előadó:
Horváth Roland (a Claudius Ipari és Innovációs Park. Kft. ügyvezető igazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
Javaslat a Sabrina Zrt. elnökének levele
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 930 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására (közgyűlési napirend 5/a.pontja)

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 172.5 kb)
Közbeszerzési Szabályzat_II.-V.mell
(xls: application/vnd.ms-excel, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata új Versenyszabályzatának elfogadására (közgyűlési napirend 5/b.pontja)

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117.5 kb)
Versenyszabályzat_II-IV.melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Javaslat Anti-szegregációs terv elkészítésére

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 696 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

10.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámigényeinek biztosítására (közgyűlési napirend 7/a.pontja)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

11.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Városnévhasználat engedélyezése (kérelem)
(pdf: application/pdf, 124.58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

12.) Javaslat a Szombathely, Szelestey L. u. 31. fszt.7. szám alatti ingatlan értékesítésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 23/B.szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszűntetésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 820 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

14.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (közgyűlési napirend 3/a.pontja)

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#5520dc8a-3cb8-405d-a1c8-ad1a0cc8d9f4 (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
SZOVA előterjesztése
(doc: application/msword, 512.5 kb)
Tartalomjegyzék
(doc: application/msword, 82.5 kb)
Módosított SZMSZ
(doc: application/msword, 295.5 kb)
Szervezeti ábra
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.36 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

15.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására (közgyűlési napirend 3/b.pontja)

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#5520dc8a-3cb8-405d-a1c8-ad1a0cc8d9f4 (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
SZOVA előterjesztése
(doc: application/msword, 285 kb)
Módosított ügyrend
(doc: application/msword, 106 kb)
Szavazólap
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.34 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

16.) Javaslat a vagyonhasznosítási szerződés keretében egyes ingatlanok értékesítésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 766 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

Zárt ülés

1.) Javaslat az Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan színházzá alakításához kapcsolódó döntések meghozatalára (ülésen kiosztandó!) (közgyűlési napirend 11.pontja)

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#5520dc8a-3cb8-405d-a1c8-ad1a0cc8d9f4 (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)

17.) Javaslat a Sportliget Ingatlanhasznosító Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására (közgyűlési napirend 12. pontja)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

18.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítására (közgyűlési napirend 10/b.pontja)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...