Bizottsági ülés

2008.04.23 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás-közszolgáltatás pályázati kiírására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 301.5 kb)
SZMJV 2007.évi zárszámadása_táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.06 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 736 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

3.) Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2007. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Javaslat a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
2007. évi pénzmaradvány_Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 201.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 717 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye a 2007. évi zárszámadásról

Előadó:
Nemény András dr. (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

6.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2007. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 828 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

7.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Tájékoztató a Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2007. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 853 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

10.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
A SZOVA Zrt. előterjesztése
(doc: application/msword, 323.5 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.67 mb)
Teljességi nyilatkozat
(pdf: application/pdf, 1.25 mb)
SZOVA - teljességi nyilatkozata
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 834 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

11.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. 2007.évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Horváth Roland (a Claudius Ipari és Innovációs Park. Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jogi nyilatkozat
(pdf: application/pdf, 146.61 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 28 kb)
FEB határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Mérleg - eredmény
(xls: application/vnd.ms-excel, 406.5 kb)
Mérleg táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 406.5 kb)
Mérleg - kiegészítő melléklet (táblázatok)
(doc: application/msword, 305 kb)
Kimutatás - tevékenységi körök (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 100 kb)
Kimutatás - létszám, béradatok (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 37.5 kb)
Pénzügyi műveletek (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 42.5 kb)
Üzleti jelentés (szöveges)
(doc: application/msword, 46 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

12.) Javaslat a Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. beolvadására a SZOVA ZRt-be a szükséges dokumentumok jóváhagyásával

Előadó:
Horváth Roland (a Claudius Ipari és Innovációs Park. Kft. ügyvezető igazgatója)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Egyesülési Szerződés
(doc: application/msword, 60 kb)
Független könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.63 mb)
A beolvadással létrejövő társaság vagyonmérleg tervezte
(xls: application/vnd.ms-excel, 76.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 129.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

13.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
A SZOVA Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata
(doc: application/msword, 359.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 828 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

14.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Az Igazgatóság Ügyrendje
(doc: application/msword, 108.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

15.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú SAVARIA REHAB-TEAM Kht. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#f38c44f6-32a0-4cc8-9453-9a7a1176457e (a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Pénzügyi jelentés - táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 357 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 775 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

16.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2007. évi mérlege
(xls: application/vnd.ms-excel, 128.5 kb)
Kiegészítő közhasznúsági jelentés
(doc: application/msword, 200.5 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(doc: application/msword, 32 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 26 kb)
FEB határozata
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

17.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2007.évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
2007. évi Üzleti jelentés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Üzleti tevékenység eredménye
(xls: application/vnd.ms-excel, 24 kb)
FEB jegyzőkönyv
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
egyszerűsített éves beszámoló_TV
(pdf: application/pdf, 1.37 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Bér és létszám kimutatás
(doc: application/msword, 51 kb)
Pénzügyi műveletek eredménye
(doc: application/msword, 169.5 kb)
Eredmény levezetés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Kiegészítő melléklet
(doc: application/msword, 175.5 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(doc: application/msword, 32 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Közhasznúsági jelentés
(doc: application/msword, 30 kb)
Közhasznú mérleg
(xls: application/vnd.ms-excel, 33.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Szöveges beszámoló
(doc: application/msword, 30 kb)
Kiegészítés a beszámolóhoz
(doc: application/msword, 50.5 kb)
FEB határozat
(doc: application/msword, 27 kb)
Egyszerüsitet éves beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 63.5 kb)
Nonprofit eredménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 24 kb)
Eredménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 52.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
könyvvizsgálói jelentés_színház
(pdf: application/pdf, 2.02 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. mb. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 798 b)
Mérlegbeszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 35.5 kb)
Közhasznú beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 49.5 kb)
Kimutatások
(xls: application/vnd.ms-excel, 106 kb)
Szöveges kiegészítő melléklet
(doc: application/msword, 118 kb)
Közhasznúsági jelentés (szöveges)
(doc: application/msword, 105 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 43 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

20.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ ZRt. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#9aabadba-f926-414a-b60f-780b860f258c (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Mérlegbeszámoló (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 126.5 kb)
Üzleti jelentés (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 132 kb)
Igazgatósági jelentés
(doc: application/msword, 30 kb)
FEB jelentés
(doc: application/msword, 24 kb)
Meghívó a Zrt. 2008. május 14-ei Közgyűlésére
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

21.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Mélegbeszámoló (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 240 kb)
Kimutatások (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 209.5 kb)
Üzleti jelentés (szöveges)
(doc: application/msword, 1.13 mb)
FEB határozat
(pdf: application/pdf, 255.61 kb)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.06 mb)
Kiegészítő mellékletek (szöveges)
(doc: application/msword, 684 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

22.) Javaslat a távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználói, díjfizetői (nem a szolgáltató tulajdonát képező) oldal rendszereinek korszerűsítésére vonatkozóan

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Felhasználó-rendszerek korszerűsítése
(doc: application/msword, 849.5 kb)
FEB határozat 2008.04.09.
(pdf: application/pdf, 284.58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 852 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

23.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő SAVARIA TISZK Kht. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Szabó Leventéné (SAVARIA TISZK Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
2007. évi mérleg
(pdf: application/pdf, 1 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 775 b)
Eredménykimutatás
(pdf: application/pdf, 1 mb)
Mérleg-táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 70 kb)
Szöveges kiegészítő melléklet
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Közhasznúsági jelentés
(doc: application/msword, 74 kb)
Közhasznú eredménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 20.5 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.13 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

24.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetőj igazgatója)
Előterjesztés(ek)
könyvvizsgálói jelentés_Haladás
(pdf: application/pdf, 1.12 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Mérlegbeszámoló (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 259 kb)
Szöveges beszámoló és a FEB határozata
(doc: application/msword, 100 kb)
Kötelezettségek leltára
(doc: application/msword, 36 kb)
Követelések
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Szöveges kiegészítés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

25.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő FALCO KC Szombathely Kft. 2007. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Gráczer György (a FALCO-SZOVA KC Szombathely Kft. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Szöveges kiegészítés
(doc: application/msword, 87 kb)
Mérlegbeszámoló (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 70 kb)
Kimutatások (táblázat)
(xls: application/vnd.ms-excel, 70.5 kb)
könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 994.89 kb)
Melléklet a szöveges beszámolóhoz
(doc: application/msword, 40 kb)
FEB jegyzőkönyv
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

26.) Javaslat az Önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági és közhasznú társaságok alapító okiratai módosítása a TEÁOR 08' átvezetéséhez

Előadó:
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. mb. ügyvezetője)
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetőj igazgatója)
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Füzessy Józsefné (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Kht. ügyvezető igazgatója)
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezetője)
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 2.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított közalapítványok alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 807 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

28.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 95 kb)
Északi Ipari Zóna és Logisztikai Központ projekt
(doc: application/msword, 42 kb)
Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projekt
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 767 b)
Csaba utcai felüljáró projekt
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Lukácsházi árvízi tározó projekt
(doc: application/msword, 32 kb)
Szombathely komplex kerépkpárút-hálózat projekt
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Kámoni Arborétum projekt
(doc: application/msword, 83 kb)
Római fürdő II.ütem projekt
(doc: application/msword, 37 kb)
E-Savaria II. nagyprojekt
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

29.) Javaslat feladatellátási megállapodás megkötésére a Zanati Kulturális Egyesülettel

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

30.) Javaslat feladatellátási megállapodás megkötésére a Herényi Kulturális és Sport Egyesülettel

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

31.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonát képező söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlan megszerzésével kapcsolatban Söpte Község Önkormányzatával és a SZOVA Zrt-vel kötendő egyűttműködési megállapodás elfogadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Szindikátusi Szerződés
(doc: application/msword, 44 kb)
Társasági szerződés
(doc: application/msword, 135 kb)
Kölcsönszerződés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 34.5 kb)

32.) Javaslat a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programjára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Beruházási program
(doc: application/msword, 85 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

33.) Javaslat a GRAVITÁCIÓ Tekeklub részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Meghívott:
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. mb. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

34.) Javaslat a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 775 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

35.) Javaslat a szombathelyi 3587/9 és 3587/10 hrsz-ú, természetben a Perintparti sétányon lévő ingatlanok megvásárlására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

36.) Javaslat a Fő tér 17. szám alatti óvóhely bérbeadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

37.) Javaslat városnév-használat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Kérelem
(pdf: application/pdf, 1.08 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 724 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

38.) Sürgősségi Indítvány: Javaslat a Sugár úti sportkomplexum bérleti díjának az infláció mértékével történő megemelésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

39.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok vizitdíj eltörlése miatt kieső bevételének lehetséges pótlására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 864 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

Zárt ülés

40.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyánakmunkaviszonnyá történő átalakítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

41.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezetője megbízásának 5 évvel történő meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

42.) Javaslat pályázati kiirás jóváhagyására a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. ügyvezetői feladatainak ellátására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

43.) Javaslat a PRENOR Kft. 2007. évi beszámolója és a társasági szerződése módosításának elfogadására

Előadó:
Izer Gábor (a PRENOR Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...