Bizottsági ülés

2010.04.28 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 147 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 147.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 798.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.23 kb)

2.) Javaslat a 2011. évi illetve a következő évek útfelújítási programjára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1. sz. melléklet - összesítő
(xls: application/vnd.ms-excel, 66.5 kb)
3. sz. melléklet - 2010-2011. évbn felújítandó utcák
(xls: application/vnd.ms-excel, 66.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 767 b)

3.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadása

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Rendelettervezet és indokolás
(doc: application/msword, 308 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.05 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.17 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

4.) Javaslat az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására

Előadó:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 250 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

6.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2009.évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
merlegbeszamolo_sztv
(doc: application/msword, 1.29 mb)
tablak
(xls: application/vnd.ms-excel, 49 kb)
kozhasznu_beszamolo
(xls: application/vnd.ms-excel, 31.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

7.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2009. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 114.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

8.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

9.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2009. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásának helyzetéről

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 852 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

10.) Javaslat átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés engedélyezésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

11.) Tájékoztató a Kalandváros csoportos igénybevételével kapcsolatos intézkedésekről

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

12.) Javaslat az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok Javadalmazási Szabályzatának módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

13.) Javaslat az Óperint u. 1. szám alatti helyiség használatba adására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

14.) Javaslat a Szombathely, Szily J. u. 42. szám alatti ingatlan használati jogának megszüntetésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Megállapodás 1. számú melléklet
(doc: application/msword, 98.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 922 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 751 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

17.) Javaslat a helyi adókról szóló 39/2007. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Kovács Éva dr. (az Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Németh Zsolt (a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Konyvvizsgaloi jelentes
(pdf: application/pdf, 2 mb)
FEB határozati kivonat
(pdf: application/pdf, 623.91 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 845 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

19.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előlap
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
2009 évi beszámoló szöveges_veg
(doc: application/msword, 74.5 kb)
2009 évi ÖNK.táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 66 kb)
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
(pdf: application/pdf, 301.39 kb)
FEB ALAKULÓ - 20100408
(doc: application/msword, 20.5 kb)
FB jegyző 2010 április 15
(doc: application/msword, 99 kb)
közhasznú jelentes_2009_vegleges
(doc: application/msword, 130 kb)
Telj nyil 2009 12 31
(doc: application/msword, 39.5 kb)
weöres sándor színház 2009 éves besz
(xls: application/vnd.ms-excel, 101 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

20.) Pályázat Szombathely Város Tűzoltósága technikai fejlesztésére

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Meghívott:
Krizmanics Ferenc tű.alezredes (tűzoltó alezeredes, parancsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

21.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ ZRt. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#9aabadba-f926-414a-b60f-780b860f258c (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
VASIVIZ_ZRt_2009_evi_fuggetlen_konyvvizsgaloi_jelentes
(pdf: application/pdf, 165.61 kb)
VASIVIZ_ZRt_Eves_Beszamolo_2009ev
(xls: application/vnd.ms-excel, 127 kb)
VASIVIZ_ZRt_FB_jelentes_2009ev
(doc: application/msword, 25 kb)
VASIVIZ_ZRt_Igazgatosagi_jelentes_2009ev
(doc: application/msword, 33.5 kb)
VASIVIZ_ZRt_Kiegeszito_melleklet_2009
(doc: application/msword, 487.5 kb)
VASIVIZ_ZRt_Kiegeszito_melleklet_2009ev_mellekletei
(xls: application/vnd.ms-excel, 74.5 kb)
VASIVIZ_ZRt_Merleg_terv_teny_2009_ev
(xls: application/vnd.ms-excel, 87.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

22.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)
Illés Béla (a Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
beszámoló 2009. év
(doc: application/msword, 199 kb)
Beszámoló 2009
(xls: application/vnd.ms-excel, 171 kb)
2010. 04. 20.FEB
(doc: application/msword, 24.5 kb)
kimutatasok
(xls: application/vnd.ms-excel, 112.5 kb)
könyvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 311.58 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

23.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő SAVARIA TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
beszamolo_Savaria_TISZK_2009_100422_KA
(doc: application/msword, 410.5 kb)
beszámoló táblák 2009_100422_VE
(xls: application/vnd.ms-excel, 56.5 kb)
Kiegészítő melléklet_100422_VE
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Közhasznú jelentés_100422
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Közhasznú eredménykimutatás_2009_100422_VE
(xls: application/vnd.ms-excel, 20.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 900 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

24.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. valamint a tulajdonában lévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
SZOVA ZRt. Mérleg, EK, Kiegészítő melléklet
(pdf: application/pdf, 5.12 mb)
SZOVA ZRt. Független könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 138.39 kb)
Távhő Mérleg, EK, Kiegészítő melléklet
(pdf: application/pdf, 9.71 mb)
Távhő Független könyvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 537.39 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.38 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

25.) Tájékoztató a tervezett buszpályaudvar területének bontási, illetve parkolóvá történő átalakításáról tett intézkedésekről

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 2.88 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.31 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

26.) Javaslat az új autóbuszpályaudvar területének értékesítése érdekében szükséges intézkedésekre

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

27.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok adásvételének finanszírozására és hasznosítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
A SZOVA Zrt. előterjesztése és javaslata
(pdf: application/pdf, 2.79 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.44 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

28.) Tájékoztató a Sárdi ér-úti szabad iparterületek fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
A SZOVA Zrt.előterjesztése
(pdf: application/pdf, 503.08 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.26 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

29.) Javaslat a SZOVA Zrt. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

30.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó:
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

31.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. 2009 évi mérlegbeszámolója

Előadó:
#f38c44f6-32a0-4cc8-9453-9a7a1176457e (a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
SAVARIA REHAB-TEAM 2009.évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 1.07 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

32.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
FEB_jkv 2010.04.08
(doc: application/msword, 42 kb)
Kieg.mell.2009.végleges
(doc: application/msword, 229.5 kb)
Könyvvizsgálói jelentés 2009.
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Mérleg- közös fájlban.2009
(xls: application/vnd.ms-excel, 134.5 kb)
Teljességi nyilatkozat 2009
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 832 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

33.) Javaslat a NYDOP-2.2.1/C-2f.-2009-0002.sz. 'Az ismeretlen táj?' című projekt fenntartását biztosító szervezeti forma meghatározására (Arborétum)

Előadó:
Katona Éva (a Stratégiai Iroda vezetője)
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Szakvélemény
(pdf: application/pdf, 1.92 mb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 3.37 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 979 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

34.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete megalkotására

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Horváth Zsolt (költségvetési tanácsnok)
Marton Zsolt (koordinációs tanácsnok)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 144.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 142 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 725 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.44 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

Zárt ülés

35.) Javaslat a Szombathely, Sárdi ér u. 0256/53 hrsz-ú ingatlan útépítési és közművesítési hozzájárulásának meghatározására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)

36.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előadó:
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)

37.) A Prenor Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója

Előadó:
Izer Gábor (a PRENOR Kft. ügyvezető igazgatója)

38.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. beszámolójának a megtárgyalására

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...