Bizottsági ülés

2013.01.29 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 979 b)

2.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 133 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 830 kb)
Indokolás_új SZMSZ
(doc: application/msword, 94 kb)
SEGÉDLET az új SZMSZ-hez
(doc: application/msword, 531 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 753 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 725 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 135 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 588.04 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 807 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

7.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 117.5 kb)
13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelete
(doc: application/msword, 133.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 910 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Pallósiné Dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
1. számú melléklet - Alapító Okirat
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Nagy Zoltán dr. , a Savaria Múzeum igazgatója (múzeumigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
1. számú melléklet - Alapító Okirat
(doc: application/msword, 80 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központtól az AGORA Szombathelyi Kulturális Központhoz átkerült közművelődési feladatok ellátására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
#167424c9-36b9-4741-9f7c-2fc521d59acc (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
1. számú melléklet
(doc: application/msword, 86 kb)
2. számú melléklet
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

11.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő ingyenes használati illetve vagyonkezelői szerződés jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

13.) Javaslat a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 842 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

15.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
EBI módosító okirat
(DOC: application/msword, 34.5 kb)
EBI egységes alapító okirat
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 869 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciója elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Javaslat 'Szombathely visszavár' Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj alapítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Koczka Tibor (az SZTV ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
TV alapító okirat _módosítás
(doc: application/msword, 37 kb)
Szhely TV Feb jegyzőkönyv_határozat
(pdf: application/pdf, 1.15 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a Szombathelyi Járási Hivatal kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
8/2. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 340.38 kb)
8/10. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 401.25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 851 b)
Megállapodás módosítás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.04 kb)
8/1. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 6.01 kb)
8/3. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.72 kb)
8/4. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.1 kb)
8/6. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.76 kb)
8/7. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.74 kb)
8/9. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 2.08 kb)
9. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat parkolóhely ingyenes használatba adására a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Okmányirodájába átkerülő foglalkoztatottak munkába járásának biztosítása céljából

Előadó:
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 874 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a Bejczy u. 1-3. szám alatti helyiségcsoportra vonatkozó bérleti szerződés módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Bérleti szerződés
(pdf: application/pdf, 1.23 mb)
Kormányhivatal január 22-i levele
(pdf: application/pdf, 996.39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., 'A szociális célú városrehabilitáció' című pályázat beadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 100.5 kb)
Együttműködési megállapodás
(doc: application/msword, 35 kb)
Támogatói Csoport működési rendje
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 887 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

23.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekthez kapcsolódóan a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 105 kb)
Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Melléklet1_díjtétel
(xls: application/vnd.ms-excel, 36.5 kb)
melléklet2_díjtétel
(xls: application/vnd.ms-excel, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Indokolás_környezetvédelmi rendelet módosításhoz
(doc: application/msword, 24.5 kb)
egységes_környezetvédelmi rendelet-terv mód
(doc: application/msword, 116 kb)
vélemény a rendeletmódosításól (Vízügyi hiv.)
(pdf: application/pdf, 604.22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

26.) Javaslat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére az RLM L00063 azonosító számú projekt keretében

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
környzetvédelmi megállapodás Körny.Felügy-Önk
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 939 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

27.) Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 26/2008. (XII.4.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 93.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 40 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.17 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

28.) Tájékoztató a Szombathely, Kossuth Lajos u. 33. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények megvalósítására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 869 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

29.) Tájékoztató az ún. MÁV ingatlanok feletti tulajdonjog megszerzéséről és javaslat a tulajdonba adásról szóló szerződés szövegének elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Sportért Felelős Államtitkár hozzájárulása
(doc: application/msword, 923 kb)
MÁV szerződés
(doc: application/msword, 102 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Javaslat a Vasi Múzeumfalu ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

31.) Tájékoztató egyes állami tulajdonú szombathelyi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos felmérésről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

32.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.13 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

33.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft-t érintő döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

34.) Javaslat a Benedek E. u. 14. fsz. 5. szám alatti helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

35.) Javaslat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

36.) Javaslat a 11-es Huszár út 2. szám alatti helyiség hasznosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 742 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

37.) Javaslat felmondási időre vonatkozó an fizetendő bérleti díj méltányosságból történő elengedésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

38.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel kötött használatba-adási megállapodás módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

Zárt ülés

39.) Javaslat háziorvosi megállapodás azonnali hatályú felmondására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

40.) Javaslat a kisajátítási eljárással érintett Semmelweis u. 47. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

41.) Javaslat a Savaria TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...