Bizottsági ülés

2007.03.28 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekt 2006. évi beszámolója

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#9aabadba-f926-414a-b60f-780b860f258c (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 98.5 kb)
ISPA projekt 2006.évi beszámoló (1.sz. melléklet)
(xls: application/vnd.ms-excel, 71.5 kb)
ISPA projekt 2006. évi beszámoló (2.sz. melléklet)
(xls: application/vnd.ms-excel, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

2.) Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított normatív támogatás igénybevételéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

3.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak és árkok kezelési feladatairól

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Javaslat az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Kovács Éva dr. (az Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 754 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

5.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló módosított 11/1993. (IV.1.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. évi lakásfelhasználási tervére

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város és egyes települési önkormányzatok által az óvodai nevelés ellátására kötött megállapodások módosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 848 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

8.) Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak elfogadására és módosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Alapító okiratok
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

9.) Javaslat a Teleki Blanka Szakképző Iskola tanműhelyének elhelyezésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

10.) Javaslat az Evangélikus Egyház iskolafenntartói ajánlatának megtárgyalására

Előadó:
Czeglédy Csaba dr. (alpolgármester)
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 921 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

11.) Javaslat a kulturális intézményhálózat racionalizálásával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Pályázati Felhívás
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Javaslat közérdekű használati jog alapítására transzformátorállomás elhelyezéséhez önkormányzati tulajdonban lévő területen

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

13.) Javaslat térítésmentes vízelvezetési szolgalmi jog alapítására önkormányzati tulajdonban lévő terülen

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
vízelvezetési szolgalmi jog alapítása (vázrajz)
(pdf: application/pdf, 719.07 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

14.) Javaslat egyes határozott időre bérbe adott helyiségek elidegenítésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 753 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

15.) Javaslat a Király Sportlétesítmény részére ingatlan juttatására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

16.) Javaslat a Ferences Rendház részére a 6528/3. hrsz-ú ingatlan telek-kiegészítése érdekében ingatlan ajándékozására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

17.) Javaslat a Szombathelyi Regionális Képző Központ részére ingyenes használati jog biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

18.) Javaslat a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. 2006. évi beszámolója, valamint a végelszámolása időközi dokumentumainak elfogadására

Előadó:
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Savaria Médiacentrum Kht. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
2006. évi beszámoló
(doc: application/msword, 176 kb)
2006. évi beszámoló
(doc: application/msword, 34.5 kb)
2006. évi beszámoló
(doc: application/msword, 25 kb)
2006. évi beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 20.5 kb)
2006. évi beszámoló előlap
(pdf: application/pdf, 25.69 kb)
Végelszámolási nyitómérleg
(doc: application/msword, 9 kb)
Végelszámolási nyitómérleg
(pdf: application/pdf, 33.19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 81.34 kb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 114.94 kb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 123.79 kb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 191.4 kb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 1.42 mb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 1.45 mb)
2006. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 1.68 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

19.) Javaslat a Szombathely, Ady tér 40. szám alatti irodahelyiségek Közterület-Felügyelet részére történő kijelölésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

20.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2007. évi átdolgozott üzleti terve az 51/2007. II. 21. PGB határozat alapján

Előadó:
#65a635f1-b7ba-4288-99ff-d1344bcbc34b (a Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Szöveges értékelés
(doc: application/msword, 37 kb)
FEB határozata
(doc: application/msword, 10 kb)
Táblázatok, adatok az üzleti tervhez
(xls: application/vnd.ms-excel, 29 kb)
Üzleti tervhez kiegészítés
(doc: application/msword, 49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 885 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

21.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. 2007. évi átdolgozott üzleti terve az 53/2007. II. 21. PGB határozat alapján

Előadó:
#e337b295-ebc3-4994-840a-742061612780 (az MSH Rendezvényház Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Szöveges értékelés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
2006. évi tény - 2007. évi tervezett költségek
(doc: application/msword, 44.5 kb)
2007. évi rendezvény-tervezet
(doc: application/msword, 38 kb)
Létszám és béradatok - táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 26 kb)
FEB jegyzőkönyv
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 857 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

22.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Televízió és Rádi Kht. 2007. évi átdolgozott üzleti terve az 54/2007.II.21. PGB határozat alapján

Előadó:
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Szöveges kiegészítés az üzleti tervhez
(doc: application/msword, 383 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 869 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

23.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Sportszolgálató Kht. 2007. évi átdolgozott üzleti terve az 56/2007.II.21. PGB határozat alapján

Előadó:
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. megbízott ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Sportszolgáltató 2007. évi üzleti terv, táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 56.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 863 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

24.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2007. évi átadolgozott üzleti terve az 57/2007.II.21. PGB határozat alapján

Előadó:
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 899 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

25.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. 2007. évi üzleti terve (61/2007.II.21. PGB határozat

Előadó:
#9aabadba-f926-414a-b60f-780b860f258c (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Üzleti terv - szöveges
(doc: application/msword, 93 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 127.5 kb)
Igazgatósági jegyzőkönyv kivonata
(doc: application/msword, 292 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

26.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 14. szám alatti helyiség elidegenítésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 753 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

27.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények karbantartására, a 2007. évi költségvetésben biztosított pénzeszköz felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 826 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

28.) A helyiségbérlettel kapcsolatos egyes kérdések

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 725 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

29.) Javaslat a Fő tér 11.- Belsikátor 2., illetőleg a Belsikátor 3. szám alatti ingatlanokra kötött adásvételi szerződések módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

30.) Javaslat a szombathelyi 10811/35 és a 0551/7 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása tárgyában

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

31.) Javaslat az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáróll szóló 33/2005.(X.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Keringer Zsolt (az Informatikai Iroda vezetője)
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Rendelet tervezete
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Rendelet egységes szerkezetben
(doc: application/msword, 82.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1000 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

32.) A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására jelentkező pályázók meghallgatása

Előadó:
Nemény András dr. (a bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...