Bizottsági ülés

2008.12.17 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 144.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

2.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. I.-IX. havi gazdálkodásáról

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezete

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

4.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 27/1992. (XII.17.) rendelet módosítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
A Távhőszolgáltató Kft. írásos anyaga
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Táhődíj _ 1 számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 45 kb)
Távhődíj_ 2 számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 37 kb)
Távhődíj_ 3 számú melléklet
(doc: application/msword, 106 kb)
Távhődíj_ 4 számú melléklet
(doc: application/msword, 90.5 kb)
FEB
(pdf: application/pdf, 18.87 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

5.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Weöres Sándor Színház SZMSZ-e
(doc: application/msword, 295.5 kb)
Szervezeti ábra
(doc: application/msword, 36 kb)
Megállapodás: Weöres Sándor Színház - AGORA
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

6.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Könyvtár 'TÁMOP' operatív pályázaton való részvételére

Előadó:
Horváth Aranka (a Kulturális és Civil Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

7.) Javaslat az önkormányzat által alapított Kutyamenhely Alapítvány és Szombathely Város Jóléti Alapítványa 2007. évi beszámolójának a 118 és 119/2008.(XII.3.) PGB határozat alapján történő jóváhagyására

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 901 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

8.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázat elbírálására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

9.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 360.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

10.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének működtetésére vonatkozó Szindikátusi Szerződéshez szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 65.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 826 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

11.) Javaslat általános iskolák alapító okiratainak módosítására (Dési Huber István Általános Iskola, Derkovits Gyula Általános Iskola)

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 833 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

12.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok adásvételi szerződésének jóváhagyására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102 kb)
Ingatlan adásvételi szerződés
(doc: application/msword, 114.5 kb)
Bérleti szerződés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 754 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

13.) Javaslat a volt Szentkirályi Általános Iskolához tartozó ingatlanok hasznosításának előkészítésére valamint a 'LEO' karate-do SE és a Berzsenyi Dániel Könyvtár részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 908 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

14.) Javaslat a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolában tanétterem kialakítására átvett pénzeszközök terhére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

15.) Javaslat földgázvezetési szolgalmi jog alapítására az Erdei Iskola utcát és a Tömjénhegyi utcát összekötő illetve érintő szombathelyi 12523 és 12700 hrsz-ú ingatlanokon

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 861 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

16.) Tájékoztató a Városi Műjégpálya működéséről, bérlési lehetőségeiről

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

17.) Javaslat a hátrányos helyzetű diákok számára kiírt Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 805 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

18.) Javaslat Szombathely város önkormányzati óvódáiban a töredék részmunkaidős óvódapedagógusok fél státuszban történő alkalmazására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 835 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

19.) Javaslat a TÁMOP program keretében meghirdetett 3.1.4./08/2. kódszámú 'Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben' elnevezésű pályázat benyújtására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 883 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

20.) Helyiségbérlettel összefüggő kérdések

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 719 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

21.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. évi Munkatervére

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

22.) Szóbeli tájékoztató Gencsapáti Község Önkormányzatának Képviselő Testülete határozatáról

Előadó:
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)

23.) Sürgősségi indítvány: a VASI VOLÁN Zrt. javaslata az Önkormányzat és a Szolgáltató közötti külön megállapodás megkötésére

Előadó:
Nagy Erzsébet (a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 821 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

Zárt ülés

24.) A Haladás VSE tájékoztatója 2008. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról, valamint a 2009. évi költségvetési tervezete

Előadó:
#e56953b0-68ab-4115-82ca-36066e6de00e (a Haladás VSE elnöke)

25.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. 2009. évi előzetes üzleti tervére

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezetője)

26.) Javaslat a PRENOR Kft. társasági szerződésének módosítására

Előadó:
Izer Gábor (a PRENOR Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...