Bizottsági ülés

2009.01.28 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosítása

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 132 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 905 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

2.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 27/1992. (XII.17.) rendelet módosítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

3.) Javaslat önkormányzati kezességvállalásra a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahitel keretének növeléséhez

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

4.) Javaslat a helyi adókról szóló 39/2007. (XI.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Kovács Éva dr. (az Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 733 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

5.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására

Előadó:
Németh László (a SZOVA Zrt. Igazgatóság elnöke)
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok, a SZOVA Zrt. FEB elnöke)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
IG Ügyrendje
(doc: application/msword, 114.5 kb)
FEB Ügyrendje
(doc: application/msword, 81 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

6.) Javaslat a SZOVA Zrt által építőipari gazdasági társaság alapításának elhatározására

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Meghívott:
Németh László (a SZOVA Zrt. Igazgatóság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

7.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének apportálása lehetőségének vizsgálatára

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (képviselő, koordinációs tanácsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
apport
(pdf: application/pdf, 2.64 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 985 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása beruházási programjára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 104.5 kb)
Beruházási program
(doc: application/msword, 81.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

9.) Javaslat a Savaria Art Mozi külső felújítás és árkád átalakítás beruházási programjára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 84 kb)
Beruházási program
(doc: application/msword, 95 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

10.) A Kőszegi u., Király u., Szt. Márton u. felújításának beruházási programja

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 77 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

11.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó 'Szombathely Megyei Jogú Város városközpontjának funkcióbővítő megújítása' című, KIEPR-2008-0006/NYDR számú projekthez elkészített, 'A Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' című végleges Akcióterületi Terv elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Katona Éva (a Stratégiai Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 473.5 kb)
Akcióterv
(pdf: application/pdf, 3.01 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

12.) Javaslat a TIOP-1.2.1 számú, 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Horváth Aranka (a Kulturális és Civil Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 125.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

13.) Javaslat a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 21/2008. (X.3.) rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
1. sz. melléklet 'A'
(doc: application/msword, 61 kb)
1. sz. melléklet 'B'
(doc: application/msword, 67 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

14.) A Történelmi Régészeti Városrész III. ütem - Történelmi Sétaút projekt - megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyása

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Megvalósíthatósági tanulmány
(doc: application/msword, 4.1 mb)
Környezetvédelmi tanulmány
(pdf: application/pdf, 649.98 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

15.) Javaslat Szombathely Város Tűzoltósága részére kiutalt támogatás felhasználására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Meghívott:
Krizmanics Ferenc tű.alezredes (tűzoltó alezeredes, parancsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

16.) Javaslat Fő tér 17. szám alatti óvóhely rendeltetésű helyiség bérbeadására

Előadó:
Nárai Erna dr. (az Aljegyzői Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

17.) Javaslat a szombathelyi 11495/1, 11496/1 és 11497/1 hrsz-ú, természteben a Rumi külső út és a Rumi út között elhelyezkedő ingatlanok bérbeadására

Előadó:
Nárai Erna dr. (az Aljegyzői Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 622.71 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

18.) Javaslat a Kereskedelmi Szakképző Iskola új tanéttermének eszközbeszerzésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

19.) Helyiségbérlettel összefüggő egyes kérdések

Előadó:
Nárai Erna dr. (az Aljegyzői Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 709 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

Zárt ülés

20.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a SZOVA Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetésére, ezzel összefüggő további döntések meghozatalára

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Marton Zsolt (a SZOVA Zrt. FEB elnöke)

21.) Szóbeli tájékoztató: a PRENOR Kertészeti és Parkfenntartó Kft. FEB körül kialakult jogi helyzetről

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...