Bizottsági ülés

2010.10.27 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 881.5 kb)
Indoklás
(doc: application/msword, 144 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 939 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

2.) A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. támogatási kérelme

Előadó:
#7d0bb765-8de7-4bda-9607-4182eada6314 (a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 132.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
belső ellenőrzési terv 2011.év_éves terv
(doc: application/msword, 44.5 kb)
önkomrányzat belső ellenőrzési terv_módosít10
(xls: application/vnd.ms-excel, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2011. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
belső ellenőrzés_költségvetési int_terv2011
(doc: application/msword, 44 kb)
belső ellenőrzés_költségvetési int_terv2011_tábla
(xls: application/vnd.ms-excel, 35.5 kb)
belső ellenőrzés_költségvetési int_nyilvántartás
(xls: application/vnd.ms-excel, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2011. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 834 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

6.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1002 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

7.) Javaslat az ISEUM SAVARIENSE Régészeti Műhely és Tárház 2010. évi költségvetésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 71 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

8.) Javaslat a parkfenntartási szolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési elljárás visszavonására, és kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság létrehozására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
SZOVA anyaga_tájékoztató a parkfenntartásról
(pdf: application/pdf, 387.94 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 885 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

9.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény 'Csicsergő Bölcsőde (Szombathely, Bem J. u. 9/c.) felújítása - férőhelyszámbővítés és esélyegyenlőség megteremtése az Egyesített Bölcsődei Intézményben'című pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkákhoz szükséges fedezet kiegészítésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1018 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

10.) Javaslat a Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építésére rendelkezésre álló költségvetési forrás összegének megnövelésére

Előadó:
Katona Éva (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Iroda mb. vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 999 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

11.) Javaslat a CENTROPE CAPACITY/1CE094P4.projekt TF/CE/01/1CE094P4/03. sz. hazai társfinanszírozási szerződés VÁTI Nkft-vel való megkötésének jóváhagyására

Előadó:
Katona Éva (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Iroda mb. vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69 kb)
CENTROPE CAPACITY VÁTI_szerződés
(pdf: application/pdf, 200.21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 994 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti megállapodás megkötésére

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Megállapodás tervezet
(doc: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

13.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. I. félévi működéséről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester, a Társulás elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Beszámoló a Társulás I. félévi munkájáról
(doc: application/msword, 129.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

14.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtandó támogatások szabályai megállapításáról szóló 15/2009. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Módosító akás rendelet
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 958 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

15.) Az Igazgatóság jelentése a SZOVA Zrt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
A SZOVA Zrt. 2010. I. félévi beszámolója
(doc: application/msword, 1.33 mb)
FEB határozatok
(pdf: application/pdf, 65.24 kb)
IG határozatok
(pdf: application/pdf, 27.89 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 478.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

16.) Javaslat a képviselő testület informatikai eszközrendszerének átalakítására

Előadó:
Zseli Imre (a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

17.) Javaslat kisebbségi önkormányzatok helyiséghasználatára vonatkozó szerződés megkötésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

18.) Javaslat Szombathely Város Jóléti Alapítványa, továbbá a Szombathelyért Közalapítvány és a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 876 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

19.) Javaslat a Fő tér 23/B. földszint 4. szám alatti helyiségre vonatkozóan fennálló bérleti jogviszony felmondási idejére fizetendő bérleti díj elengedésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 844 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

20.) Kérelem a Kőszegi u. 33. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

21.) Javaslat az önkormányzatot a Jáki u. 21. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megillető elővásárlási jog gyakorlásáról történő döntéshozatalra

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 531.33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 833 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

22.) javaslat 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekt pénzmaradványának felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződésekre vonatkozó döntésekre (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Vízi Kármen (a Beruházási Iroda Európai Uniós ügyintézője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 166 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.21 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

23.) Javaslat közoktatási típusú sportiskolai osztály indítására a 2011/2012. tanévtől a Nagy Lajos Gimnáziumban

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

24.) Javaslat a Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. SZMSZ-ének módosítására (sürgősségi indítvány)

Előadó:
#7d0bb765-8de7-4bda-9607-4182eada6314 (a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
SZMSZ
(doc: application/msword, 100 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

Zárt ülés

25.) Döntés a Kőszegi utcai parkolólemezt érintő visszavásárlási jog gyakorlásáról (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...