Bizottsági ülés

2010.11.24 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város pénzügyi helyzetéről

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 65.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 99.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 882 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

2.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt. által előterjesztett víz,- és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjainak megtárgyalására, a víz-, és csatornaszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 8/1994.(II.24.) sz. rendelet módosítására

Előadó:
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. mb. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
Igazgatóság határozata
(doc: application/msword, 30 kb)
Szolgáltatási díjjavaslat (szöveges)
(doc: application/msword, 234 kb)
Szolgáltatási díjjavaslat (táblázatok)
(xls: application/vnd.ms-excel, 181.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 924 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

3.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II. 27.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Tóth Dezső (a Vasi Füsfaragók Kft. ügyvezető igazgatója)
Olasz József (a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója)
Németh László, a Vas megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetője (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
1-2 sz. melléklet
(doc: application/msword, 3.8 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 98.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.53 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

4.) Javaslat a menetrend szerinti tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 3/1991. (II. 14.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
1. sz. melléklet 2011. évi tarifajavaslat
(pdf: application/pdf, 197.13 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

5.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 761 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

6.) Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996. (II. 29.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
díjszámítás
(doc: application/msword, 3.34 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI. 27.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
díjmegállapításra vonatkozó javaslat
(pdf: application/pdf, 2.14 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Javaslat a SZOVA Zrt. és az önkormányzat közötti parkolási tevékenységre vonatkozó üzemeltetői szerződés felülvizsgálatára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
SZOVA Zrt. fizetőparkoló alapszerződés
(pdf: application/pdf, 215.36 kb)
fizető parkoló VII. sz. szerződésmódosítás
(doc: application/msword, 34.5 kb)
díjmegállapítási javaslat
(pdf: application/pdf, 2.14 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.26 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

9.) Javaslat a vásárok és piacok működéséről szóló 34/1995. (X. 26.) rendelet módosítására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

10.) Szombathely Város Tűzoltóságának ügyintéző személygépjármű cseréje

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Meghívott:
#8ca8f07a-9d2c-437c-982e-0825bba7e33a (tűzoltó parancsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

11.) Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 212.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

12.) Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 24/2010. (IX.17.) rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

13.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtható támogatások szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 87.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 924 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 415.5 kb)
1. sz. melléklet
(doc: application/msword, 98 kb)
2. sz. melléklet
(doc: application/msword, 90.5 kb)
3. sz. melléklet
(doc: application/msword, 107 kb)
4. sz. melléklet
(doc: application/msword, 198 kb)
5. sz. melléklet
(doc: application/msword, 74 kb)
6. sz. melléklet
(doc: application/msword, 51 kb)
7. sz. melléklet
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

14.) Javaslat a bölcsődei nyersanyagköltség jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

15.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények nyersanyag normájának jóváhagyására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

16.) Javaslat a Gépipari Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tetőfelújítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

17.) Javaslat a Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja részére nyújtott készfizetési kezességvállalás meghosszabítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

18.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Társulási megállapodás
(doc: application/msword, 262 kb)
1. sz. melléklet - társult önkormányzatok adatai
(xls: application/vnd.ms-excel, 57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 828 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

19.) Javaslat a Kőszegi utcai parkolólemez további hasznosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

20.) Tájékoztató a Szombathely, Gagarin u. 24. sz. alatti ingatlan felújításának folyamatáról, javaslat az épület jövőbeni hasznosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.13 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

21.) Tájékoztató a téli üzemeltetési tervről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Vörös Lajos (SZOVA Zrt. Városgazdálkodási Egység vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
téli üzemeltetetési terv
(pdf: application/pdf, 2.64 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

22.) Tájékoztató Szombathely Város tulajdonában álló gyalogos és közúti hidak 2010. évi hídvizsgálatáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 140.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 801 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

23.) Javaslat parkfenntartási szolgáltatás ellátására kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság létrehozására, illetve parkfenntartási ellátási szerződés jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
1. sz. Alapító Okirat
(doc: application/msword, 105.5 kb)
2.sz. melléklet - üzleti terv
(pdf: application/pdf, 789.73 kb)
3. sz. melléklet - vállakozási szerződés tervezet
(doc: application/msword, 200 kb)
3. sz. melléklet - vállalkozási szerződés mellékletei
(xls: application/vnd.ms-excel, 441 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 896 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

24.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
SZMSZ tervezet
(doc: application/msword, 129.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 831 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

25.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. Alapító Okiratának jóváhagyására, és a felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Alapító Okirat
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 817 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

26.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
A Közgyűlés 2011. évi munkaterve_TERVEZET
(doc: application/msword, 182.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 773 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

27.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú Város belvárosának funkcióbővítő megújítása' cimű projekt támogtási szerződés módosításához szükséges döntések meghozatalához (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1006 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

28.) Javaslat a Szombathelyi Református Egyházközség kérelmének elvi támogatására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 788 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

29.) Javaslat a Savaria Takarékszövetkezet részére történő ingatlanrész értékesítésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

30.) Tájékoztató a szombathelyi 751 hrsz-ú, természetben a Rumi Rajki I. u. 8-16. és a Benczúr Gy. u. 1. szám alatti ingatlanok által közbezárt ingatlan telek-kiegészítésként történő értékesítésének ügyében

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 901 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

31.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üres helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 180.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

Zárt ülés

32.) Javaslat a hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)

33.) Javaslat a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

Előadó:
Harangozó Bertalan (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...