Bizottsági ülés

2013.09.23 14:30:00
Kulturális és Sport Bizottság
a Városháza földszinti tanácskozójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Vasi Skanzen zsúptetőinek felújításához szükséges költségvetési forrás biztosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Csapláros Andrea (a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Savaria Megyei Hatókörű Múzeum kérelme
(pdf: application/pdf, 961.51 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
fotók_zsúptetőkről
(pdf: application/pdf, 1.47 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

2.) Javaslat a Vasi Sport Akadémia önkormányzati támogatására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 731 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

3.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 56 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 676 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 154 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

4.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 439.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

5.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Koczka Tibor (a Szombathelyi Médiaközpont Nkft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 127.5 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 6.17 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 820 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

6.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 127.5 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 5.11 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Németh Zsolt (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 127.5 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 483.36 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 847 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú FALCO KC Szombathely 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 127.5 kb)
melléklet
(doc: application/msword, 40 kb)
beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 116 kb)
FB határozat
(pdf: application/pdf, 577.04 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Tóth Miklós (Ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 67 kb)
szöveges 4
(pdf: application/pdf, 270.12 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
beszámoló 1
(pdf: application/pdf, 236.42 kb)
beszámoló 2
(pdf: application/pdf, 478.74 kb)
beszámoló 3
(pdf: application/pdf, 498.49 kb)
beszámoló 4
(pdf: application/pdf, 517.72 kb)
FB döntés
(pdf: application/pdf, 349.24 kb)
szöveges 1
(pdf: application/pdf, 205.04 kb)
szöveges 2
(pdf: application/pdf, 690.06 kb)
szöveges 3
(pdf: application/pdf, 371.92 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

10.) Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Vörös-Borsody Csilla (a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 67 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 339.5 kb)
FB határozat
(pdf: application/pdf, 1.06 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

11.) Tájékoztató a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör hosszú távú feladat-ellátási megállapodásának 2012. évi szakmai teljesítéséről

Előadó:
Hegedűs Éva (a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör elnöke)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről államháztartáson kívülre történő forrásátadás rendszerének kialakítására vonatkozó koncepció elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Melléklet
(doc: application/msword, 116.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 891 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Beszámoló a 'Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem- Az Iseum rekonstrukciója' című, NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számú projekt végrehajtásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 2.04 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

14.) Javaslat a Szántó Piroska Emléklakásban található, tételesen nevesített ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 91 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 832 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) Javaslat a szombathelyi 1006 hrsz-ú ingatlanon (ún. Spartacus pálya) fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 77.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 819 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

16.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Vörös-Borsody Csilla (Ügyvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Módosított társasági szerződés
(doc: application/msword, 159 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

17.) Javaslat a Szombathely, Belsikátor 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás feltételeinek jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 155.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 817 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

18.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 847 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

19.) Javaslat Szombathely Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

20.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Csapláros Andrea (a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 1.65 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

21.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum általános múzeumigazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Csapláros Andrea (a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 26.26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

22.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző, Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

23.) Javaslat névhasználat engedélyezésére (Travelgoo Kft.)

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 728 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

24.) Javaslat a 'Bacchus kertje - Őszi borünnep Szombathelyen' című program támogatására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

25.) Javaslat a kultúra területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

26.) Javaslat a 2013. évi sport nagyrendezvény támogatások módosítására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 743 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)

27.) Javaslat a sport területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

28.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. beszerzésének jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
Melléklet
(pdf: application/pdf, 798.21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

29.) Különfélék

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 683 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

Zárt ülés

30.) Javaslat a 'Szombathely Kultúrájáért Életmú-díj', valamint a 'Szombathely Sportjáért Életmű-díj' adományozására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...