Bizottsági ülés

2007.05.30 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Szervezetének átadott központi orvosi ügyelet rendszerének 2006. évi tevékenységéről

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
#ce6c37a4-9f15-4423-91a5-d27af528a5af (az OMSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális orvosigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

2.) Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól szóló rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 284 kb)
Döntés
(doc: application/msword, 284 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 992 b)

3.) Javaslat az önálló szombathelyi színház alapítására

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Költségvetés - szöveges
(doc: application/msword, 56 kb)
Költségvetés - táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

4.) Javaslat a kulturális intézményhálózat racionalizálásával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Szervezeti felépítés
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 30 kb)
Megszüntető okirat - Gyermekek Háza
(doc: application/msword, 26 kb)
Megszüntető okirat - Művészetek Háza
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

5.) Javaslat a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola sportági bővítésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Meghívott:
#4f22fbf0-fed8-42ea-bc33-68e28dbf5732 (a Rajczy Imre Sportiskola vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

6.) Javaslat a 2007/2008. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok, általános iskolai osztályok számának meghatározására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 114 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 824 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

7.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények feladatváltozására illetve alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 126.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

8.) Javaslat az OLLÉ programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
ollé
(pdf: application/pdf, 114.87 kb)
árajánlat 1
(doc: application/msword, 23 kb)
árajánlat 2
(doc: application/msword, 23.5 kb)
árajánlat 3
(doc: application/msword, 23 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

9.) Javaslat a Városi Gyámhivatalnak a Szombathely, Petőfi S. u. 8. sz. alatti ingatlanban (volt PED Intézet) történő elhelyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1001 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

10.) Javaslat a Vas Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

11.) Javaslat a Szombathelyi Polgárőrség részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

12.) A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. hitelfelvételi kérelmének módosítása

Előadó:
Füzessy Józsefné (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
Kérelem
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) A Szombathely, Légszeszgyár u. 1. szám alatti ingtlan értékesítése

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

14.) Javaslat a Víztorony megvásárlására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 715 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

15.) Javaslat a szombathelyi 1692/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez való hozzájárulásra

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Hozzájáruló-nyilatkozat-tervezet
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

Zárt ülés

16.) Javaslat a Szombathelyi Házkezelési Kft. tulajdonában lévő Vízöntő 7. sz. alatti ingatlan értékesítésére

Előadó:
Kovács Előd (az Önkormányzati Házkezelési Kft. ügyvezető igazgató-helyettese)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

17.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. ügyvezetője és könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

18.) Javaslat a SAVARIA TISZK Kht. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

19.) Javaslat a Szombathely, Kertész u. 8. szám alatti ingatlan kikiáltási árának módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

20.) Javaslat a Szombathely, Belsikátor 3. szám alatti ingatlanok eladására kiírt pályázat II. fordulójának elbírálására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...