Bizottsági ülés

2010.01.27 14:00:00
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2010. évi MUNKATERVÉRE

Előadó:
Molnár Miklós (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 115 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 128 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosítása

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 678.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 178.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)

3.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 37/2009.(XII.30.) rendelet módosítására

Előadó:
Németh Kálmán (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 931 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

4.) Tájékoztató a volt Savaria Nagyszálló felújításával és az ehhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos tárgyalások eredményéről

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1018 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

5.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP pályázatból rekultiválandó ingatlanra vonatkozó döntésekre

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

6.) Javaslat Vas Megye Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Feladatellátási szerződés
(doc: application/msword, 63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények pályázatokon történő részvételére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Javaslat átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzésre

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 753 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti gyógyszertárhelyiségre vonatkozó bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése feltételeinek meghatározására, döntés a további hasznosításról

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 903 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

10.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 40. sz. alatti helyiség Weöres Sándor Színház részére történő ingyenes használatba adására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

11.) Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 27/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. sz. Melléklete III. pontjának módosítására

Előadó:
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 22 kb)
A Távhőszolgáltató Kft. kérelme
(pdf: application/pdf, 41.87 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

12.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának a megtárgyalására

Előadó:
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
SZMSZ módosítás (egységes)
(doc: application/msword, 147 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

13.) Javaslat 'a SZOVA Zrt. részére történt pénzeszköz-átadásról szóló Megállapodás beszámolója' elfogadására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 805 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

14.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok adásvételének finanszírozására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.23 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

15.) Javaslat a Kőszegi utcai ingatlanok SZOVA Zrt-be történő apportálására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#7ca7d75d-c615-4075-9f06-e92961b9aeda (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 80.49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek végrehajtására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 90 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 835 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

17.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. tulajdonarányos befizetésekről készített beszámolójának megtárgyalására

Előadó:
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 869 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31.5 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. által bérelt ingatlan bérleti díjának és szerződésének módosítására

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
A Szombathelyi TV kérelme
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Bérleti szerződés
(pdf: application/pdf, 1.47 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 851 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 32.5 kb)

19.) Javaslat az önkormányzatot a szombathelyi 3738/4 hrsz. alatt nyilvántartott 'kivett magánút' ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 35 kb)

20.) Javaslat a szombathelyi 4894 és 4893/1 hrsz-ú beépítetlen ingatlanokra 2009. augusztus 24. napján kötött adásvételi szerződés felbontására, és új szerződés kötésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 36 kb)

21.) Helyiségbérlettel összefüggő egyes kérdések

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 725 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 37.5 kb)

22.) Javaslat a Fő tér 17. szám alatti óvóhely rendeltetésű helyiség bérbeadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)

Zárt ülés

23.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...