Bizottsági ülés

2012.04.24 13:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza Kossuth L. u. 7. sz. alatti tárgyaló
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 30 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 410 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.11 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 140.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 273.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 715 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 61 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 599.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Beszámoló a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. parkfenntartási feladatainak ellátásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Szakmai beszámoló és tájékoztató a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.2011-ben végzett tevékenységeiről
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 50.81 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 29 kb)
Előterjesztés 1 sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 253.4 kb)
Előterjesztés 2 sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 242.65 kb)
Önkormányzati rendelet
(doc: application/msword, 130.5 kb)
Önkormányzati rendelet indoklás
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

6.) Javaslat a helyi tömegközlekedés biztosítására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés IV. számú módosítására

Előadó:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

7.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap' és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'Intézményi karbantartás' 2012. évi költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 886 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

8.) Előterjesztés a 2012. évi Évközi tervezés előirányzat felosztásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 35 kb)

9.) Előterjesztés a Sportligeti fák hangtomográfos vizsgálatáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Előterjesztés a Bogáti kastélyparkban fapótlási munkák elvégzéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt. által a 2012. évben létesítendő 5 darab autóbuszváró pavilon kiválasztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

12.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.28.) sz. önk. rendelet 19. sz. mellékletében nevesített 'Környezetvédelmi kiadások' tételsor belső használatú felosztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 884 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

13.) Tájékoztató a Felsőcsatári Gyermeküdülő környezetét érintő 10 éves erdőtervről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Előterjesztés 1 sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 2.05 mb)
Előterjesztés 2 sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 143.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a 2012. évi informatikai működési és fejlesztési kiadások költségvetési fedezetének biztosítására

Előadó:
Keringer Zsolt (az Informatikai és Infokommunkációs Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

15.) Javaslat a NYDOP-2.1.1/A,B-12 számú 'Szombathely történelmi, vallási és kulturális emlékeinek védelme, és turisztikai célú hasznosítása' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 939 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

16.) Javaslat a KÖZOP-5.5.0-09/11. számú 'Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése' című kiemelt pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 860 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...