Bizottsági ülés

2015.01.26 13:00:00
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
Városháza I.emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Szondy Szilvia dr. ügyvezető (ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására a Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum megvalósítása érdekében

Előadó:
Kuslits Tibor (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Állami főépítész záró véleménye
(pdf: application/pdf, 1.75 mb)
Tárgyalásos eljárás jegyzőkönyve
(pdf: application/pdf, 1.9 mb)
Terv és alátámasztó munkarészek
(pdf: application/pdf, 2.89 mb)
Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve
(pdf: application/pdf, 1.11 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 138 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

3.) Javaslat a város településrendezési tervei 2014. évi módosításainak egyeztetése során felmerült észrevételekre adott válaszok jóváhagyására

Előadó:
Kuslits Tibor (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 172.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Javaslat rekreációs célú földhasználati szerződések megkötésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 142 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) Beszámoló a Szent Márton kártya használatának tapasztalatairól és javaslat az elfogadóhelyek kibővítésére

Előadó:
Telek Miklós dr. (kabinetvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 178 kb)
Szent Márton kártya rendelet-tervezet_2 melléklete
(doc: application/msword, 1.1 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Szent Márton kártya rendelet-tervezet_1_melléklete
(doc: application/msword, 142 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 24 kb)
hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 142.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 1.11 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 972.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 105.5 kb)
Könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 656.15 kb)
Módosító indítvány
(pdf: application/pdf, 585.2 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelete 1.és 4. mellékletének módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
1. sz. melléklet - szervezeti ábra
(pdf: application/pdf, 198.62 kb)
2. sz. melléklet - 4.sz. melléklet módosítása
(doc: application/msword, 5.28 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 894 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Keringer Zsolt (az Informatikai és Infokommunikációs Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111.5 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 901 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 5. sz. módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. képviselője (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122 kb)
Megállapodás 5. sz. módosítása
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Jelzálogszerződés 3. sz. módosítása
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Óvadéki szerződés 3. sz. módosítása
(doc: application/msword, 31 kb)
Ügyvédi letéti szerződés módosítása
(pdf: application/pdf, 2.1 mb)
Banki igazolás
(pdf: application/pdf, 458.05 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.17 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

10.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Tóth Miklós (Ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 133.5 kb)
Társasági szerződés
(doc: application/msword, 86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-t érintő döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Csonka György (ügyvezető igazgató)
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 144 kb)
FB Ügyrend
(pdf: application/pdf, 679.86 kb)
Vállalkozási szerződés SZOMHULL-SZOVA
(pdf: application/pdf, 5.75 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város területén lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére, karbantartására, irányítására vonatkozó együttműködési megállapodásról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Horváth László, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság igazgatója (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 341 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Javaslat a Savaria Történelmi Karnevál jövőbeni megszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 114.6 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Bálint András (Savaria Szakképzés-Fejlesztési és Felnőttképző Központ NKft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 107.04 kb)
szmsz
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 93.76 kb)
alapító okirat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 40.14 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a Király u. 1/A. I./33. szám alatti helyiség bérbeadására

Előadó:
Lakézi Gábor (Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 742 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

17.) Döntés a Horizont 2020 programban való részvételről

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 727 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) A MTESZ Vas Megyei Egyesületének támogatási kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Kérelem
(pdf: application/pdf, 780.63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 724 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) Tájékoztató a Domonkos utcai intézmények előtti parkolás lehetőségéről

Előadó:
Lakézi Gábor (Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

20.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111.5 kb)
Az RSM Pannónia Kft. kérelme
(pdf: application/pdf, 260.18 kb)
Az RSM Pannónia Kft. cégkivonata
(pdf: application/pdf, 1.14 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 745 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

21.) Javaslat szombathelyi diák Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

22.) Javaslat PRENOR Kft. 2015. évi üzleti tervének megtárgyalására

Előadó:
Lakézi Gábor (Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Izer Gábor (a PRENOR Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...