Bizottsági ülés


A meghívó letölthető PDF formátumban a következő linkre kattintva: Meghívó (application/pdf, 82.31 kb)
2021.09.29 15:00:00
Szociális és Lakás Bizottság
Városháza földszinti Kistanácskozó
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II. számú módosítása

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 297 kb)
92sz.hat. 92/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.85 kb)
93sz.hat. 93/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.83 kb)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 50.91 kb)
Rendelet-tervezet
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.79 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 470.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 174.5 kb)

2.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadására ( Kgy. 11. napirend, Benne: Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány 2020. évi beszámolója)

előadó:
Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)
meghívott:
Szentkirályi Bernadett (Szombathely Szent Márton városa " Gyebrovszki János Alapítvány"kuratóriumi elnök)
Előterjesztés(ek)
Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadásra
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 36.75 kb)
94sz.hat. 94/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.95 kb)

3.) Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete támogatási kérelmének elbírálására

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
meghívott:
Bősze György (Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete elnök)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete támogatási kérelmének elbírálására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 30.62 kb)
95sz.hat. 95/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.9 kb)

4.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (KGY. 6. napirend, Javaslat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet), valamint a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) módosítására)

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 50.76 kb)
lakás rendelet módosítás tervezet
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.81 kb)
hatásvizsgálati lap lakás rendelethez
(doc: application/msword, 29 kb)
indokolás lakás rendelethez
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21.24 kb)
szociális rendelet módosítás tervezet
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.83 kb)
indokolás szociális rendelethez
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.22 kb)
hatásvizsgálati lap szociális rendelethez
(doc: application/msword, 29.5 kb)
96sz.hat. 96/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.28 kb)
97sz.hat. 97/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.33 kb)

5.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális szolgáltatások 2020. évi feladatellátásáról, valamint a 2020. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
meghívott:
Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető)
Németh Klára (ügyvezető igazgató)
Tuczainé Régvéri Marietta (Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgató)
Előterjesztés(ek)
98sz.hat. 98/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.36 kb)

6.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak jóváhagyására

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
meghívott:
Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak jóváhagyására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 26 kb)
Szakmai Program
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 104.9 kb)
SZMSZ
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 261.37 kb)
99sz.hat. 99/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.44 kb)

7.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény udvari játékainak ütemezett beszerzésére

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
meghívott:
Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény udvari játékainak ütemezett beszerzésére
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 28.23 kb)
Melléklet_ eszközcsere évekre lebontva
(xlsx: application/octet-stream, 21.36 kb)
100sz.hat. 100/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.56 kb)

8.) Tájékoztató a hajléktalan ellátás elhelyezésével kapcsolatos korábbi elképzelésekről, valamint a Családok Átmeneti Otthona működéséről

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
meghívott:
Németh Klára (ügyvezető igazgató)
Putz Attila (a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke, Önkormányzati képviselő )
Előterjesztés(ek)
A napirendi pont anyagának postázása később törrténik
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.93 kb)
101sz.hat. 101/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.4 kb)

9.) Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 2022. évi csatlakozás jóváhagyására

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
102sz.hat. 102/2021. (IX.29.) SzLB.sz. határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.75 kb)

10.) Különfélék

előadó:
Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

Zárt ülés

11.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására (Kgy.17. napirend, benne: „Idősek az Idősekért-díj” és a „Szociális Munkáért Életmű-díj”)

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján – rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására (később kerül kiküldésre)

előadó:
Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

14.) Különfélék

előadó:
Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...