Bizottsági ülés


A meghívó letölthető PDF formátumban a következő linkre kattintva: Meghívó (application/pdf, 87.74 kb)
2015.12.09 09:00:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Városháza I. emeleti Nagyterem
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete IV. számú módosításának megalkotására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Rendelet-tervezet
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 613.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 91.5 kb)
Könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 653.31 kb)
464sz.hat. 464/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.42 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 114 kb)
Rendelettervezet és indokolás
(doc: application/msword, 53.5 kb)
465sz.hat. 465/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.42 kb)

3.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 101.31 kb)
SZKTT módosító okirata
(doc: application/msword, 190.5 kb)
466sz.hat. 466/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.39 kb)

4.) Javaslat a Szombathely, Nárai u. 1. szám alatt ingatlan ingyenes használati jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó:
Lakézi Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
467sz.hat. 467/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.43 kb)

5.) Javaslat a Gyermekek Háza épületének jövőbeni hasznosítására

előadó:
Lakézi Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
alapító okirat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 28.62 kb)
módosító okirat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23.42 kb)
468sz.hat. 468/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.39 kb)

6.) Javaslat a Szombathely, Welther K. u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás cseréjére tett ajánlat elfogadására

előadó:
Lakézi Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
469sz.hat. 469/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.55 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2016. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

előadó:
Simonné Gálos Judit dr.-né (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Int. 2016.fenntartói ellenőrzési terve
(doc: application/msword, 55 kb)
Ellenőrzési terv_2016_fenntartói
(doc: application/msword, 51.5 kb)
kockázatlemezés
(xls: application/vnd.ms-excel, 40.5 kb)
kockázati tényezők rangsorolás
(doc: application/msword, 42 kb)
470sz.hat. 470/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.44 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Ökormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

9.) Javaslat a köznevelési feladatellátás céljára átadott vagyon tulajdonosi ellenőrzésének eljárási rendje, valamint a 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Ellenőrzési terv
(doc: application/msword, 55.5 kb)
472sz.hat. 472/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.55 kb)

10.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

11.) Javaslat a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai koncepciójának elfogadására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
meghívott:
Horváthné Németh Klára dr.né (ügyvezető igazgató)
Bujtás Edit (a Savaria REHAB-TEAM Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai koncepciójának elfogadására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 108.97 kb)
Szakmai koncepció
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 608.61 kb)
Szakmai program
(doc: application/msword, 1.46 mb)
Szervezeti és működési szabályzat
(doc: application/msword, 999.5 kb)
474sz.hat. 474/2015. (XII:09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.49 kb)

12.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására továbbá egyes településekkel kötendő feladat-ellátási megállapodások jóváhagyására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
9. sz. melléklet Vasasszonyfa
(doc: application/msword, 72 kb)
10. sz. melléklet Vassurány
(doc: application/msword, 71.5 kb)
11. sz. melléklet Vasszécseny
(doc: application/msword, 72 kb)
12. sz. melléklet Rum
(doc: application/msword, 72 kb)
13. sz. melléklet Rábatöttös
(doc: application/msword, 73 kb)
14. sz. melléklet Zsennye
(doc: application/msword, 73.5 kb)
15. sz. melléklet Tanakajd
(doc: application/msword, 72.5 kb)
16. sz. melléklet Csempeszkopács
(doc: application/msword, 73 kb)
17. sz. melléklet Pornóapáti
(doc: application/msword, 73 kb)
18. sz. melléklet Horvátlövő
(doc: application/msword, 72.5 kb)
1. sz. melléklet Söpte
(doc: application/msword, 72 kb)
19. sz. melléklet Vaskeresztes
(doc: application/msword, 73.5 kb)
20. sz. melléklet Szentpéterfa
(doc: application/msword, 73.5 kb)
21. sz. melléklet Vát módosító
(doc: application/msword, 46.5 kb)
22. sz. melléklet Vát egységes
(doc: application/msword, 68 kb)
23. sz. melléklet Nemesbőd módosító
(doc: application/msword, 44.5 kb)
24. sz. melléklet Nemesbőd egységes
(doc: application/msword, 67.5 kb)
25. sz. melléklet Meszlen módosító
(doc: application/msword, 46.5 kb)
26. sz. melléklet Meszlen egységes
(doc: application/msword, 69 kb)
27. sz. melléklet Acsád módosító
(doc: application/msword, 47 kb)
28. sz. melléklet Acsád egységes
(doc: application/msword, 69 kb)
2. sz. melléklet Vasszécseny
(doc: application/msword, 69.5 kb)
29. sz. melléklet Torony
(doc: application/msword, 73.5 kb)
30. sz. melléklet Dozmat
(doc: application/msword, 73.5 kb)
31. sz. melléklet Felsőcsatár
(doc: application/msword, 72.5 kb)
32. sz. melléklet Sé
(doc: application/msword, 72.5 kb)
33. sz. melléklet Perenye
(doc: application/msword, 72.5 kb)
34. sz. melléklet Bucsu
(doc: application/msword, 72.5 kb)
35. sz. melléklet Narda
(doc: application/msword, 72.5 kb)
36. sz. melléklet Módosító okirat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23.89 kb)
37. sz. melléklet Alapító Okirat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 28.18 kb)
3. sz. melléklet Pornóapáti
(doc: application/msword, 73 kb)
475sz.hat. 475/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.55 kb)
4. sz. melléklet Gencsapáti
(doc: application/msword, 73 kb)
5. sz. melléklet Torony
(doc: application/msword, 73 kb)
6. sz. melléklet Sé
(doc: application/msword, 73 kb)
7. sz. melléklet Söpte
(doc: application/msword, 72 kb)
8. sz. melléklet Salköveskút
(doc: application/msword, 71.5 kb)

13.) Javaslat a gyermek és diák közétkeztetés jövőbeni ellátásával kapcsolatos előzetes döntések meghozatalára

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a gyermek és diák közétkeztetés jövőbeni ellátásával kapcsolatos előzetes döntések meghozatalára
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 110.04 kb)
476sz.hat. 476/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.52 kb)

14.) Javaslat a Szombathely, Benczúr Gyula utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 106.1 kb)
477sz.hat. 477/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.52 kb)

15.) Javaslat magasabb vezetői álláshelyek betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 192 kb)
pályázati összefoglaló-EBI
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21.6 kb)
Pályázati összefoglaló - Pálos
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25.93 kb)
Pályázati összefoglaló - Köznevelési GAMESZ
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.99 kb)
pályázati összesítő - Vásárcsarnok
(xlsx: application/octet-stream, 11.96 kb)
478sz.hat. 478/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.61 kb)
479sz.hat. 479/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.61 kb)
480sz.hat. 480/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.6 kb)

16.) Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 2016. évi szakmai programtervezetének és költségvetés tervezetének elfogadására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
meghívott:
Tuczainé Régvári Marietta (Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 2016. évi szakmai programtervezetének és költségvetés tervezetének elfogadására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.45 kb)
481sz.hat. 481/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.44 kb)
2016. évi szakmai programtervezet_Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.03 kb)
2016. évi szakmai programtervezet_Rév Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.15 kb)
2016. évi költségvetés tervezet
(xls: application/vnd.ms-excel, 372.5 kb)

17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának elfogadására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának elfogadására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.67 kb)
Szombathely Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciója
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 925.8 kb)
482sz.hat. 482/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.61 kb)

18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város alapfokú köznevelési intézményeinek nyolcadik évfolyamán tanuló diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
483sz.hat. 483/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola tanulója
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.68 kb)
484sz.hat. 484/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanulója
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.84 kb)

19.) Beszámoló a nyári napközis tábor végrehajtásáról

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
485sz.hat. 485/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.4 kb)

20.) Tájékoztató az önkormányzati kamatmentes kölcsönre vonatkozó korábbi szabályozásról

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató az önkormányzati kamatmentes kölcsönre vonatkozó korábbi szabályozásról
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.92 kb)
486sz.hat. 486/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.42 kb)

21.) Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
487sz.hat. 487/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.86 kb)

22.) Javaslat az "Aktív időskor Szombathelyen" önkormányzati program 2016. évi megvalósítására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
488sz.hat. 488/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb)

23.) Javaslat az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület támogatási kérelmének elbírálására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 98.67 kb)
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület kérelme
(pdf: application/pdf, 320.92 kb)
489sz.hat. 489/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.02 kb)

24.) Javaslat a Hárofit Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Hárofit Közhasznú Egyesült támogatási kérelmének elbírálására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.01 kb)
Hárofit Khe. kérelme
(pdf: application/pdf, 293.84 kb)
490sz.hat. 490/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_HÁROFIT Közhasznú Egyesület kérelme
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.04 kb)
491sz.hat. 491/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_közfoglalkoztatással kapcsolatos kérés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb)

25.) Javaslat a Nobilis Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Nobilis Egyesület támogatási kérelmének elbírálására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 98.87 kb)
Nobilis Egyesület kérelme
(pdf: application/pdf, 284.53 kb)
492sz.hat. 492/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.17 kb)

26.) Javaslat támogatási kérelmek elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Javaslat támogatási kérelmek elbírálására
(doc: application/msword, 150 kb)
1. számú melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 27.87 kb)
2. számú melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 14.72 kb)
3. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 239.81 kb)
4. számú melléklet
(xlsx: application/octet-stream, 14.36 kb)
493sz.hat. 493/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21.43 kb)

27.) Különfélék

előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
494sz.hat. 494/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Ifjúsági Koncepció
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.92 kb)
495sz.hat. 495/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.99 kb)
496sz.hat. 496/2015. (XII.09.) OSzB. számú határozat_Pécsi Tudományegyetem
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.85 kb)

Zárt ülés

28.) Javaslat a szociális és az önkéntes munka területén adományozható egyes önkormányzati kitüntetések kiírására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

29.) Javaslat a 2016. évi bérleményellenőrzési terv jóváhagyására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)
meghívott:
Szijártó Győző (a SZOVA Zrt. Városüzemeltetési igazgatója)

30.) Javaslat a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

31.) Javaslat a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmeinek elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

32.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmeinek elbírálására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

34.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó:
Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

35.) Különfélék

előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...