Bizottsági ülés

2006.01.25 15:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
Városháza I. emeleti kistermében
rendkívüli ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Rendeletmódosítás
(doc: application/msword, 174.5 kb)
Rendeletmódosítás 2
(doc: application/msword, 130.5 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 664 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. torvány végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Nagy Erzsébet (a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetője)
Meghívott:
#c1a6e238-a856-4d69-af88-36bb5f301024 (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 162 kb)
rendeletmódosítás
(pdf: application/pdf, 3.63 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Javaslat a nem önkormányzati, nem állami tulajdonban lévo bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 20/20005.(V.27.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

4.) Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötendő ellátási szerződés elfogadására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

5.) Rum, Zsennye, valamint Rábatöttös Önkormányzataival feladatellátási megállapodás megkötésére

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Feladatellátási megállapodás - Rum
(doc: application/msword, 43 kb)
Feladatellátási megállapodás - Zsennye
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Feladatellátási megállapodás - Rábatöttös
(doc: application/msword, 43 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület közötti együttmuködési keret-megállapodás megkötésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Megállapodás-tervezet
(doc: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott általános iskolákban az iskolatej program folytatására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

8.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Tájékoztató az új közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások tapasztalatairól az önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei, valamint a gazdasági-, illetve közhasznú társaságai vonatkozásában

Előadó:
Németh Adrienn dr. (Közbeszerzési csoportvezető)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat a szombathelyi 2008/2 és a 2008/4 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előadó:
Bonczó Eszter dr. (Vagyongazdálkodási és Cégfelügyeleti csoportvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a 1029/1 hrsz-ú ingatlanból 177 m2 területrésznek a Margaréta Óvoda használatából történő kivonására

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

12.) Javaslat a 14516/43 hrsz-ú területbol kialakítható telek hasznosítására

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) A szombathelyi 11695/1 hrsz-ú lakótelek telek-kiegészítésére

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a szombathelyi 4891/2 hrsz-ú földrészlet telek-kiegészítésére

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

15.) Helyiségbérlettel összefüggő egyes kérdések

Előadó:
Bonczó Eszter dr. (Vagyongazdálkodási és Cégfelügyeleti Csoportvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

16.) Önkormányzati lakások elcserélésével kapcsolatos egyes kérdések

Előadó:
Bonczó Eszter dr. (Vagyongazdálkodási és Cégfelügyeleti Csoportvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

17.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2006. évi Munkatervére

Előadó:
Szücs Gábor (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

18.) Tájékoztató a TITÁN LOVAS CLUB által bérelt Szombathely, Kolozsvár utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

Előadó:
Soós József (Városi Képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 481.53 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

Zárt ülés

19.) Javaslat a Szombathely, Hadnagy u. 23. szám alatti ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálására

Előadó:
Bonczó Eszter dr. (Vagyongazdálkodási és Cégfelügyeleti csoportvezető)

20.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévo halastavak halászati jogának haszonbérbe adására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)

21.) Önkormányzati bérlakás térítés ellenében történő leadásához forgalmi érték megállapítása

Előadó:
Kovács László (irodavezető) (a Lakásiroda vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...