Bizottsági ülés

2011.09.27 13:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti tárgyalójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 58 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 800 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 132 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 784 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 112.5 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 611.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Szombathely Megyei Jogú Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 128.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
CD melléklet
(doc: application/msword, 19.5 kb)
HÉSZ 4. sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 111.27 kb)
5. sz. csúszásveszélyes terület
(pdf: application/pdf, 414.29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti-Műszaki Tervtanács tagjainak kinevezésére

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt 'Határon Átnyúló Elérhetőség – Raszteres Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)' című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Projekt Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

6.) Javaslat 'Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába' című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Projekt Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Arborétum projekt_használati szerződés
(doc: application/msword, 78 kb)
Arborétum projekt_konzorciumi megállapodás
(doc: application/msword, 178.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 850 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

7.) Előterjesztés a FALCO Zrt. fejlesztési elképzeléseivel összefüggő kérelme teljesítéséhez szükséges feltételek megtárgyalására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 70 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

8.) Javaslat az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részére vezetékjog alapítására a Csaba úti külön-szintű közúti, vasúti csomópontnál található önkormányzati tulajdonú ingatlanokon

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55 kb)
Megállapodás ÉGÁZ 8615
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Megállapodás ÉGÁZ 11232
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Megállapodás ÉGÁZ 11233
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szelektív hulladékgyűjtési létesítményei területének belterületbe vonására, földhasználati jogára, illetve pályázathoz szükséges nyilatkozataira

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 107 kb)
helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 192.07 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 924 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap' és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'Intézményi karbantartás' 2011. évi költségvetésében biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 889 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

11.) Javaslat a 2011. évi Évközi tervezés előirányzat felosztásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

12.) Vámház utcában elektromos kábel elhelyezése zölterületen

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Tájékoztató Dr. Takátsné dr. Tenki Mária önkormányzati képviselő Asszony által felvetett választókerületét érintő problémákra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

14.) Javaslat Szombathely, Gábor Áron u. 1./A. számú ingatlan előtti csatorna bekötővezeték javítási munkáinak teljes szélességű helyreállításának a 3/2008. (IV.1.) önk.r. 10. § (3) bekezdése alapján történő elvégzésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 911 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Gyebrovszki János úrnak, a 13. vk. képviselőjének - a Városfejlesztési Alap terhére vonatkozó - kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Különfélék

Előadó:
Lendvai Ferenc (a Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)

Zárt ülés

17.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

Előadó:
Lendvai Ferenc (a Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...