Bizottsági ülés

2008.02.27 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 191 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 554 kb)
Indoklás a rendelet tervezethez
(doc: application/msword, 150.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

2.) A könyvvizsgáló jelentése a 2008. évi költségvetési rendeletről (az ülésen kerül kiosztásra

Előadó:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (Független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

3.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye a 2008. évi költségvetési rendelet tervezetről

Előadó:
Nemény András dr. (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

4.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007.évi Állami Számvevőszék által végzett átfogó ellenőrzéséről

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 87 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 831 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

5.) Javaslat a Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht. végelszámolásának zárómérlege és annak dokumentumai elfogadására

Előadó:
#e337b295-ebc3-4994-840a-742061612780 (az MSH Rendezvényház Kht. végelszámolója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
A végelszámolás vagyonfelosztási javaslata
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Kimutatás a tárgyi eszközökről
(doc: application/msword, 34 kb)
Közhasznúsági beszámoló 2007
(xls: application/vnd.ms-excel, 47.5 kb)
Tárgyi eszközök összesítése
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Végelszámolás 2007. 12.31.
(xls: application/vnd.ms-excel, 95 kb)
FEB Jegyzőkönyv 2008.01.28.
(pdf: application/pdf, 1.47 mb)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 2.29 mb)
Záró adóbevallások
(pdf: application/pdf, 10.89 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Kimutatás tevékenységi körönként
(doc: application/msword, 28 kb)
Kimutatás a 2007. évi költségekről
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Szöveges beszámoló
(doc: application/msword, 31 kb)
Záró mérleg kiegészítő mellékletek
(doc: application/msword, 106.5 kb)
Rendevzények
(doc: application/msword, 36 kb)
Működési költségek
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Kimutatás a támogatás felhasználásáról
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Kimutatás a létszám és béradatokról
(doc: application/msword, 32 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

6.) Javaslat feladatellátási megállapodás megkötésére a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33.5 kb)
megallapodas
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

7.) Javaslat közhasznú feladatok ellátására történő megállapodás megkötésére a Derkovits Városrészért Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
megallapodas
(doc: application/msword, 29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 817 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

8.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények nyersanyag normájának jóváhagyására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

9.) Javaslat a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretein belül 'Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések' címmel kiírt pályázaton való részvételről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 990 b)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 860 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

10.) Javaslat az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai emlékhelyének létesítésére

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 950 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

11.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 805 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

12.) Javaslat a Szombathelyi Színházbarátok Egyesülete részére - a Kamara Savaria elhelyezéséhez szükséges - ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 834 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat a Szombathelyi Civil Kerekasztal részére ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

14.) Javaslat közérdekű bányaszolgalmi jog alapítására a Szombathely Saághy I. utcában lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanon

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 586.7 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

15.) Javaslat a szombathelyi 14712/1 hrsz-ú, természetben a Szombathely, Külső Zanati út 119. szám alatti Közösségi Ház ingatlan ingyenes használatának biztosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 850 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

16.) Javaslat a söptei 0104/1 hrsz-ú, a szombathelyi 019/6 hrsz-ú, és a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú területek zártkörű értékesítési eljárás keretében történő megszerzésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 860 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

17.) Javaslat a szombathelyi integrált városfejlesztési stratégia beszámolójának elfogadására

Előadó:
Szabó Gábor dr. (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
IVS
(doc: application/msword, 4.25 mb)
Költségvetés
(xls: application/vnd.ms-excel, 105.5 kb)
Szhely belváros
(doc: application/msword, 1.9 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 743 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

19.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. részéről kibocsátásra került kötvények fedezetének módosítására az Akacs Mihály úti ingatlan tehermentesítéséhez

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
A SZOVA ZRt. előterjesztése
(doc: application/msword, 328 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

20.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 'CLAUDIUS' Ipari és Innovációs Park Kft. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Horváth Roland (a Claudius Ipari és Innovációs Park. Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

21.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő SAVARIA REHAB-TEAM Kht. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Horváth Olga (a Savaria Rehab-Team Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

22.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Füzessy Józsefné (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

23.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

24.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

25.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Takács József (a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 805 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

26.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
#9aabadba-f926-414a-b60f-780b860f258c (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

27.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Németh Gábor dr. (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

28.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő SAVARIA TISZK Kht.. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Szabó Leventéné (a SAVARIA TISZK Kht. megbízott ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

29.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Dobány Lajos (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)
Illés Béla (a Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

30.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő FALCO KC Szombathely Kft. 2008. évi üzleti terve

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

31.) Helyiségbérlettel kapcsolatos egyes kérdések

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

32.) Tájékoztató a Szombathely, Kertész u. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

33.) Javaslat a szombathelyi 5764 hrsz-ú, természetben a Szombathely, Körmendi út 46. szám alatti ingatlan 429/18000 - 429/18000-ed tulajdoni hányadaira vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály osztályvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 884 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

34.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály osztályvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Kérelem városnévhasználat engedélyezése iránt
(pdf: application/pdf, 867.97 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 731 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

Zárt ülés

35.) Javaslat a Gagarin u. 24. szám alatti lakóépületben lakó bérlő részére elhelyezés helyett pénzbeli térítés fizetésére

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

36.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2008. évi munkabérére és a 2008. évi prémium feladataik megállapítására

Előadó:
Nemény András dr. (a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...