20. Javaslat az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedésről szóló 236/2008. (V.28.) KGY. határozat visszavonására, valamint a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjak és térítési díjak rendszerének szabályairól szóló 39/1995. (XI.23.) sz. rendelet módosítására
  Előadó:
  Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője