Bizottsági ülés

2009.11.17 15:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. I.-IX.havi gazdálkodásáról

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117.5 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 686 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 751 b)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
SZMJV Közgyűlése 2010.évi munkaterve_tervezet
(doc: application/msword, 182.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési terv módosítása, előzetes vélemény kérési dokumentáció

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Meghívott:
#b57c3a87-6a9f-41bd-8e16-935e35b0df30 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006. (IX.7.) sz. rendeletével elfogadott és a 23/2008. (X.31.) sz. rendeletével módosított Helyi Építési Szabályzata 3. sz. mellékletének módosítására

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 884 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 31.5 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 76.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 188 kb)
Táblázatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 697.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezete

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

8.) Javaslat az új autóbusz pályaudvar számára kijelölt ingatlanok átmeneti hasznosítására és az elhatározott fejlesztés megvalósítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 1.27 mb)
Hasznosítási javaslat
(pdf: application/pdf, 1.74 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

9.) Javaslat a menetrend szerinti tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló, többször módosított 3/1991. (II. 14.) számú rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
7. sz. melléklet
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 848 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
határozati javaslat
(doc: application/msword, 33 kb)
előterjesztés 1. sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 203.55 kb)
2 sz. melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 46 kb)
3 sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 81.37 kb)
4 sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 210.07 kb)
5 sz. melléklet
(doc: application/msword, 187 kb)
6 sz. melléklet
(doc: application/msword, 92 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

10.) Javaslat a helyi járati autóbusz menetrend módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56 kb)
7. sz. melléklet
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
határozati javaslat
(doc: application/msword, 33 kb)
előterjesztés 1. sz. melléklete
(pdf: application/pdf, 203.55 kb)
2. sz. melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 46 kb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 81.37 kb)
4.sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 210.07 kb)
5. sz. melléklet
(doc: application/msword, 187 kb)
6. sz. melléklet
(doc: application/msword, 92 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

11.) Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
rendelettervezet
(doc: application/msword, 38 kb)
előterjesztés melléklete
(doc: application/msword, 249.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat a Szűrcsapó úti Csodaország Bölcsőde fűtési rendszerének felújítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

13.) Javaslat a 'városi intézmény felújítási alap' és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'intézményi karbantartás' 2009. évi költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 905 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) A Váci Mihály Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatási elszámolása, a Szombathelyi Egyházmegye támogatási elszámolása, a Neumann János Általános Iskola támogatási kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 902 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

15.) Információs jelzőtáblák kihelyezéséhez támogatás kérése a 'városfejlesztési célok'sora terhére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

16.) Képviselői keretek felhasználása

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 24 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...