Bizottsági ülés

2014.12.10 09:30:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.11 mb)
Indokolás
(doc: application/msword, 139 kb)
könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 256.88 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.55 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.53 kb)

3.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.47 kb)
Társulás megállapodás
(doc: application/msword, 290.5 kb)
2_melléklet_megállapodás módosítás_kistérség
(pdf: application/pdf, 529.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.53 kb)

4.) Javaslat a SZOVA Zrt. fizetőképességének helyreállítását célzó intézkedések megtételére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
2. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 60.5 kb)
3. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 46.5 kb)
4. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 35.5 kb)
5. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 41 kb)
Egységes lakásrendelet
(doc: application/msword, 377 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 99.5 kb)
1. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 432.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.55 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.52 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.54 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2015. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 32.5 kb)
kockázatkezelés
(xls: application/vnd.ms-excel, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.55 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézményeinek 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.68 kb)
Ellenőrzési terv Vásárcsarnok
(pdf: application/pdf, 299.7 kb)
Ellenőrzési terv KözterületF
(pdf: application/pdf, 294 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 855 b)
Ellenőrzési terv GAMESZ
(pdf: application/pdf, 217.15 kb)
Ellenőrzési terv AGORA
(pdf: application/pdf, 330.79 kb)
Ellenőrzési terv Mesebolt
(pdf: application/pdf, 200.5 kb)
Ellenőrzési terv Szimfonikus
(pdf: application/pdf, 284.49 kb)
Ellenőrzési terv Könyvtár
(pdf: application/pdf, 271.79 kb)
Ellenőrzési terv EüAlapellátó
(pdf: application/pdf, 273.02 kb)
Ellenőrzési terv Bölcsőde
(pdf: application/pdf, 278.46 kb)
Ellenőrzési terv Pálos
(pdf: application/pdf, 177.63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.52 kb)

7.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Pósfainé Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi Intézményvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.49 kb)

8.) Javaslat a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0045 azonosítási számú ”A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért” projekt fenntartási időszakában megvalósítandó feladatok ellátására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Pintér Róbert (Projektmenedzser)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.43 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.57 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 2015. évi szakmai programtervezetének és költségvetés tervezetének elfogadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Tuczainé Régvári Marietta (a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Költségvetési tervezet_Hársfa
(xls: application/vnd.ms-excel, 52 kb)
Szakmai programtervezet_Szikla Nappali
(doc: application/msword, 45 kb)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.01 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.13 kb)
Költségvetési tervezet_Összesítő
(xls: application/vnd.ms-excel, 37.5 kb)
Költségvetési tervezet_Szikla Nappali és Közösségi
(xls: application/vnd.ms-excel, 63 kb)
Szakmai programtervezet_Alacsonyküszöbű
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Szakmai programtervezet_Szikla Közösségi
(doc: application/msword, 53 kb)
Szakmai programtervezet_Hársfa Ház
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.07 kb)
Szakmai progarmtervezet_Rév Nappali
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Szakmai programtervezet_Rév Közösségi
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.51 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.48 kb)

10.) Javaslat négy évre szóló fejlesztési program jóváhagyására az Önkormányzat által működtetett, illetve működési kötelezettséggel érintett általános iskolákban és gimnáziumokban

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 141.5 kb)
Tantermi bútorok beszerzése_ütemterv
(xlsx: application/octet-stream, 11.78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 887 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.31 kb)

11.) Javaslat támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 186.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Fejlesztő eszközök, játékok az óvodák számára
(xls: application/vnd.ms-excel, 18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.07 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.13 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.02 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.06 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.09 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.13 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.07 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.1 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.51 kb)

12.) Javaslat a 2015. évi bérleményellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.33 kb)
Bérleményellenőrzési terv
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.78 kb)

13.) Javaslat a 19/2014. (XI.21.) OSzB. számú határozat kiegészítésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14 kb)

14.) Javaslat a Napsugár Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 96.92 kb)
Napsugár Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
(pdf: application/pdf, 250.21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 773 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.99 kb)

15.) Javaslat a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 98.77 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.04 kb)

16.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 688 b)

Zárt ülés

17.) Javaslat a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői megbízásának véleményezésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

18.) Javaslat a szociális és az önkéntes munka területén adományozható egyes önkormányzati kitüntetések kiírására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.10.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

20.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...