Bizottsági ülés

2009.09.21 15:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely, Széll Kálmán u. 10. (hrsz.: 6731) alatti helyi védettség alá tartozó épület homlokzati helyreállítása céljából igényelt, vissza nem térítendő önkormányzati pályázat elbírálása

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)

2.) Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által zöldterületbe tervezett nyomvonal engedélyezéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 843.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)

3.) SZMJV településrendezési terv módosítás, előzetes véleménykérési dokumentáció

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Meghívott:
#b57c3a87-6a9f-41bd-8e16-935e35b0df30 (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23 kb)
CD (postai úton kerül kiküldésre)
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)

4.) Támogatási kérelem és elszámolások

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 726 b)

5.) A Vas Megyei Temetkezési Vállalat támogatási kérelme a Városfejlesztési célok sora terhére

Előadó:
Soós József (a Városfejlesztési Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)

6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 708.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 222 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

7.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
#5995ec07-c2f1-4ef6-bf07-038e8f34f6fc (független könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 125.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 679.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

8.) Javaslat a 2010. évi útfelújítási program jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
2010. évbn felújítandó utcák
(xls: application/vnd.ms-excel, 62.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Javaslat a Csaba utcai felüljáróval összefüggő megállapodások elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Egyuttmuk_GYSEV-SZMJVO_KGy
(doc: application/msword, 110 kb)
Üzemeltetési megállapodás (SM_GYSEV_MAV)_KGY
(doc: application/msword, 1.06 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

10.) Javaslat a Nagy Lajos Gimnázium és a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium NYDOP támogatással megvalósuló felújítási, átalakítási és akadálymentesítési munkái beruházási programjának elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 131.5 kb)
Beruházási Program - Nagy Lajos Gimnázium
(doc: application/msword, 76 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 935 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

11.) Döntés meghozatala a Bartók Terem (Rákóczi u. 3.) és a Szombathelyi Zsidó Hitközség (Batthyány tér 9.) közötti területcseréről, a kerítés átépítéséről és a kapcsolódó építési munkákról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 171 kb)
helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 668.04 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 901 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

12.) Javaslat az önkormányzat által adományozható kintüntetésekről szóló 7/1996. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

13.) Javaslat a szombathelyi 0632/2 hrsz-ú ingatlant, az újperinti horgásztavat érintő telekhatár-rendezéshez szükséges tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Térkép, változási vázrajz
(pdf: application/pdf, 1.62 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 833 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

14.) Javaslat az önkormányzatot a szombathelyi 5764 hrsz-ú, természetben a Körmendi út 46. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megillető elővásárlási jog gyakorlásáról történő döntéshozatalra

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 880 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

15.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város és vonzástérsége kötöttpályás közlekedésének megoldási javaslatáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 22.5 kb)
tanulmányterv
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

16.) Javaslat Szombathely régi szobrok és egykori kültérben állt térplasztikák, burkolatok, emléktáblák elhelyezésére

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

17.) Javaslat a Városi intézmény felújítási alap és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'intézményi karbantartás' 2009. évi költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 902 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Tájékoztató az APEH udvarban létesítendő parkolók tervezésének engedélyezéséről, valamint az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló, többször módosított 31/2004. (VI.30.) rendelet I. sz. mellékletének módosítása

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 351.03 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1007 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

19.) Képviselői keret felhasználása (Varga Tamás, dr. Tarján Jenő)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 754 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

Zárt ülés

20.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

Előadó:
Soós József (a Városfejlesztési Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...