Bizottsági ülés

2012.01.17 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 220.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

2.) Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített jelentése alapján

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 985 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2012. évi fenntartó általi ellenőrzési tervének módosítására

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 821 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

4.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
egységes szerkezet_13/1993. (IV.29.) Szociális rendelet
(doc: application/msword, 159.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 88 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 887 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

5.) Javaslat a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 27/2003. (VI.19.) rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 859 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

6.) Javaslat utca elnevezésére illetve közterületi nevek megszüntetésére

Előadó:
Szele Györgyi dr. (a Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
térkép_károly/ferdinánd major
(pdf: application/pdf, 429.61 kb)
fotó_Károlymajor1
(pdf: application/pdf, 337.32 kb)
fotó_Károlymajor2
(pdf: application/pdf, 391.15 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 738 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő halastavak 2012. évi haszonbérleti díjának megállapítása

Előadó:
Szele Györgyi dr. (a Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

8.) Javaslat a Szűrcsapó u. 24. számú Társasházzal egyezség megkötésére, a Savaria Patyolat Kft. bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 97 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 808 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetősége (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

10.) Javaslat a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú projekt a 2. fordulós pályázatához szükséges döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 163 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

11.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar fenntartásának és működtetésének 2012. január 1. napjával történő átvételére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
#05a48b0b-bee2-45ff-a04f-3b8b1069369a (a Savasia Szimfonikus Zenekar vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94.5 kb)
2.sz.melléklet - Alapító Okirat
(doc: application/msword, 42 kb)
3.sz.melléklet - Megállapodás helyiségekre
(pdf: application/pdf, 1.68 mb)
4.sz.melléklet - vagyonleltár
(pdf: application/pdf, 1.86 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.27 kb)
1.sz.melléklet/3.sz.melléklete_követelések
(pdf: application/pdf, 395.91 kb)
1.sz.melléklet/5.sz.melléklete - intézményi létszám
(xls: application/vnd.ms-excel, 27.5 kb)
1.sz.melléklet/6.sz.melléklete - gépjárművek
(pdf: application/pdf, 401.36 kb)
1.sz.melléklet/7.sz.melléklete - közbeszerzések
(pdf: application/pdf, 405.45 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

12.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 37/2011. (XII.19.) rendeletének módosítása (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 989 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

13.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására

Előadó:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Vasi Volán Zrt levele
(pdf: application/pdf, 516 kb)
Szombathely helyijárati autóbuszvonalai
(doc: application/msword, 24 kb)
'A' változat
(doc: application/msword, 1.45 mb)
'A' változat teljesítménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 54 kb)
'B' változat
(doc: application/msword, 1.43 mb)
'B' változat teljesítménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 52.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 927 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

Zárt ülés

14.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

15.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Kft. játékos átigazolására vonatkozó szerződésének megtárgyalására

Előadó:
Tóth Miklós (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...