Bizottsági ülés

2011.03.29 14:00:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Nagy Tibor dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 32 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 372 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.21 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

3.) A könyvvizsgáló véleménye az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 1.12 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 773 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

4.) Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója

Előadó:
Lórántfy Mária dr. ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Ügyeleti beosztás
(doc: application/msword, 241.5 kb)
Gazdasági beszámoló
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Fogda, mentőszállítás adatai
(xls: application/vnd.ms-excel, 19 kb)
Házhozhívások adatai
(xls: application/vnd.ms-excel, 16 kb)
Ügyeleti gyógyszeradás
(xls: application/vnd.ms-excel, 16 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

5.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993.(IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
11/1993. (IV.1.) sz. rendelet
(doc: application/msword, 269 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 151.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 862 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

6.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézményen a 2011. évi költségvetés megvalósításához kapcsolódó intézkedések meghozatalára

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 844 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

7.) Javaslat Vas Megye Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Feladat-ellátási szerződés
(doc: application/msword, 92 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 853 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

8.) Javaslat a közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló 3/32008.(IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
indokolás
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

9.) Javaslat az önkormányzati intézmények kötelező szabadpiaci gázbeszerzésére

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69.5 kb)
Intézménylista
(xls: application/vnd.ms-excel, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

10.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester, a társulás elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
Beszámoló a Társulás 2010. évi működéséről
(doc: application/msword, 209 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

11.) Tájékoztató a belváros kereskedelmének fellendítését célzó 'SZOMBATHELYI SZOMBAT' program tapasztalatairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1017 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

12.) Javaslat a 10485/2 hrsz-ú ingatlan Kutyamenhely Alapítvány részére történő ingyenes használatba adására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 1.5 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

13.) Javaslat a Szombathely, Gagarin u. 24. szám alatti társasháztulajdon megszüntetésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Szerződés
(pdf: application/pdf, 1.38 mb)
Megosztási vázrajz
(pdf: application/pdf, 631.38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés ajánlattételi feltételeire

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 829 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

15.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött szerződés módosítására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

16.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Alapító Okirat
(doc: application/msword, 127 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

17.) Javaslat a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és az ISEUM SAVARIENSE Régészeti Műhely és Tárház közötti letéti megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Letéti megállapodás
(doc: application/msword, 62 kb)
1. számú melléklet
(doc: application/msword, 74.5 kb)
2. számú melléklet
(doc: application/msword, 446 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 987 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

18.) Javaslat 'Szombathely komplex kerékpárút rendszere' program megvalósítása érdekében javasolt kerékpárút vonalak elfogadására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76.5 kb)
kerékpárút vonalak elfogadása_térképek
(doc: application/msword, 147.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 970 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

19.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése pályázat benyújtására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Stratégiai Iroda vezetője)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 939 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

20.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. - mint leendő Szombathely és térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet - létrehozására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

21.) Javaslat a szombathelyi repülőtér területének majális szervezése céljából történő ingyenes használatba adására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 68 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 801 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

22.) Javaslat bérleti díjhátralékkal kapcsolatban döntés meghozatalára

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

23.) Javaslat az ITP-ROYAL Kft. által a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivtala ellen indított perbe történő beavatkozásra

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

24.) Javaslat a Petőfi S. u. 27. szám alatti helyiségre vonatkozóan fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

25.) Javaslat a Benedek E. u. 2. szám alatti lakás elidegenítésére történő kijelölésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

26.) Tájékoztató a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanban való elhelyezésének lehetőségeiről

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
A Szombathelyi Televízió javaslata
(doc: application/msword, 49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 846 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

27.) Tájékoztató a Savaria Városfejlesztési Kft. jövőbeni működésére vonatkozó lehetőségekről

Előadó:
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Szöveges tájékoztató
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Kiadások, bevételek
(doc: application/msword, 68 kb)
Projektelemenkénti feladatok
(xls: application/vnd.ms-excel, 27 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

Zárt ülés

28.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)

29.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

30.) A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

31.) Méltányossági kérelmek

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

32.) Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására (Szombathely közrendjéért díj)

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)

33.) Képviselői idnítvány közbeszerzési tanácsadói szerződés vizsgálatára (szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Balassa Péter (városi képviselő, bizottsági tag)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...