2019.04

Oktatási és Szociális Bizottság

2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására
70sz.hat. 70/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.52 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
71sz.hat. 71/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.94 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
72sz.hat. 72/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.98 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
73sz.hat. 73/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.88 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására
74sz.hat. 74/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.89 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására
75sz.hat. 75/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.97 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a 2019. évi költségvetésben meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára
76sz.hat. 76/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_IV.határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.94 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
77sz.hat. 77/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_VII. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
78sz.hat. 78/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_VIII. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.96 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat szervezetek 2019. évi támogathatóságának jóváhagyására
79sz.hat. 79/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.94 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
4.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2018. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
80sz.hat. 80/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
80sz.hat. 80/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására
81sz.hat. 81/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.99 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
6.) Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
84sz.hat. 84/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_VII. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.98 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
85sz.hat. 85/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_VIII. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.99 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
6.) Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
82sz.hat. 82/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_V. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
83sz.hat. 83/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_VI. határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.96 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a Szombathely, Jászai Mari u. 4. (9146/9 hrsz) szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására
86sz.hat. 86/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat feladatellátásra vonatkozóan megkötött megállapodások módosítására
87sz.hat. 87/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.94 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat intézményi alapdokumentumok módosításának véleményezésére
88sz.hat. 88/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
10.) Beszámoló a szombathelyi felsőoktatási intézmények, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete tevékenységéről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján
89sz.hat. 89/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.55 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
11.) Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2018. évi tevékenységéről
90sz.hat. 90/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.2 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a városnévhasználatot elutasító döntés ellen benyújtott kérelem Közgyűlés általi felülvizsgálatához
91sz.hat. 91/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.43 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
13.) Beszámoló a HÁROFIT Közhasznú Egyesület Oktatási és Szociális Bizottságtól kapott támogatásainak felhasználásáról
92sz.hat. 92/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.08 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
14.) A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolója
93sz.hat. 93/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.17 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés módosítására
94sz.hat. 94/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.85 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Alapító Okiratának módosítására
95sz.hat. 95/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
96sz.hat. 96/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.95 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
17.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális szolgáltatások 2018. évi feladatellátásról, valamint a 2018. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
97sz.hat. 97/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.62 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló helyreállítandó lakások sorrendiségének jóváhagyására
98sz.hat. 98/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.04 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslataz az óvodai továbbképzési programok felülvizsgálatára
99sz.hat. 99/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.02 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat óvodai angol nyelvi foglalkozásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
100sz.hat. 100/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.11 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat az Önkormányzati nyári napközis tábor megszervezésére
101sz.hat. 101/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.67 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat az oktatási kiadások felhasználására
102sz.hat. 102/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.66 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat az országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanáraik elismerése feltételeinek kiegészítésére
103sz.hat. 103/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.63 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat az oktatás területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére
104sz.hat. 104/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Szombathely Oktatásügyéért-díj
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.37 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
105sz.hat. 105/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.5 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
106sz.hat. 106/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-díj II.
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.56 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
107sz.hat. 107/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.36 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére
108sz.hat. 108/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Czenek László
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.48 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
109sz.hat. 109/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Dr. Kiss-Geosits Beatrix
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.48 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
110sz.hat. 110/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Schmidt Hajnalka
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.46 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
111sz.hat. 111/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Merklin Ferenc
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.46 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadására
112sz.hat. 112/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Dr. Derekas Alíz
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.62 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
113sz.hat. 113/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Kozma Jenőné
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.58 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
114sz.hat. 114/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Vincze Gergő
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.61 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
115sz.hat. 115/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Nagyn-Bakonyi Boglárka
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.59 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
28.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására
116sz.hat. 116/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Polgár Józsefné
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.54 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
117sz.hat. 117/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Gyuricza Bernadett Klára
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.55 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)
2019.04.29 - Havi bizottsági ülés
29.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására
118sz.hat. 118/2019. (IV.29.) OSzB. számú határozat_Kereki Mariann
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.55 kb, feltöltve: 2019-04-18 14:06:15)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...