2016.01

Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019)

2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
1sz.hat. Napirend elfogadása
1sz.hat. Napirend elfogadása
(application/msword, 126.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
32sz.hat. 32/2016. számú határozat - napirend
(application/msword, 131 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet V. számú módosításának megalkotására
2sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szombathely város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 14/2002. (VI.20.) önkormányzati rendelete módosítására
3sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat "Weöres Sándor-díj", valamint "Tóth Géza-díj" alapítására
4sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
5sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
6sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program SI-HU 2014-2020. projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
7sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
8sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására
9sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
10sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány elnevezésének jóváhagyására, valamint a Gazdag Erzsi Irodalmi Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztására
11sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
12sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
13sz.hat. Határozat
(application/msword, 114 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat az egészségügyi alapellátási ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatalára
14sz.hat. Határozat
(application/msword, 126 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére
15sz.hat. Határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
16sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
11.) Tájékoztató a 2015. évi lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról
17sz.hat. Határozat
(application/msword, 113.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
12.) Szóbeli tájékoztató "A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkicionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása" című projekt megvalósításának állásáról
18sz.hat. Határozat
(application/msword, 114 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház igazgatóhelyettese kinevezésére
19sz.hat. Határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat támogatási megállapodás módosítása iránti kérelmek elbírálására
20sz.hat. Határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
21sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
22sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a köztisztviselők illetménykiegészítésével, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos döntések meghozatalára
23sz.hat. Határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
24sz.hat. Határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó pénzeszköz-átadási megállapodás elfogadására
25sz.hat. Határozat
(application/msword, 122.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a civil szervezetek Szent Márton Emlékévhez kötődő programjainak pályázati úton történő támogatásához szükséges pályázati felhívás és adatlap elfogadására
26sz.hat. Határozat
(application/msword, 117 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság által a szombathelyi ingatlanok vonatkozásában kiadott állásfoglalás elleni kifogások elbírálására
27sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
28sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
29sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
30sz.hat. Határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)
2016.01.26 - Havi bizottsági ülés
19.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről
31sz.hat. Határozat
(application/msword, 114 kb, feltöltve: 2016-01-22 14:08:32)

2016.02

Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019)

2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a Szombathelyi Képtár felújítására, valamint a Schrammel Életmű elhelyezésére
33sz.hat. 33/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
34sz.hat. 34/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
35sz.hat. 35/2016. számú határozat
(application/msword, 125.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
36sz.hat. 36/2016. számú határozat
(application/msword, 116 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására
37sz.hat. 37/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
38sz.hat. 38/2016. számú határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekhez járó díjak felülvizsgálatára és új rendelet megalkotására
39sz.hat. 39/2016. számú határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
40sz.hat. 40/2016. számú határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2000. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására
41sz.hat. 41/2016. számú határozat
(application/msword, 115 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat önkormányzati társasági részesedéssel rendelkező gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
42sz.hat. 42/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
43sz.hat. 43/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
44sz.hat. 44/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
45sz.hat. 45/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
46sz.hat. 46/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa alapító okiratának módosítására
47sz.hat. 47/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a Szombathely, Aréna u. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
48sz.hat. 48/2016. számú határozat
(application/msword, 115.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a Késmárk utcai teniszpályákkal kapcsolatos döntések meghozatalára
49sz.hat. 49/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)
2016.02.23 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi Alapító Okiratának módosítására
50sz.hat. 50/2016. számú határozat
(application/msword, 114.5 kb, feltöltve: 2016-02-19 12:43:54)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...