2009.01

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosítása
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat SZMJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása projekt Akcióterületi Terv elfogadása és d
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
3.) A Kőszegi u., Király u., Szt. Márton u. felújításának beruházási programja
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása beruházási
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Savaria Art Mozi külső felújítás és árkád átalakítás beruházási programjára
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
6.) Beszámoló a szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete ötletpályázatáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
7.) A Vasi Magazin Könyvkiadójaként az MG Bt. ügyvezetőjének előzetes beszámolója a 'Szombathely város k
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)
2009.01.26 - Havi bizottsági ülés
8.) A Városfejlesztési célok sora terhére 3.000.000 Ft összeggel támogatott Szent Márton templom előtti
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:51:13)

2009.02

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
2.) A 'Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja hálózatába'projekt: A./ Ökoturisztikai Látogat
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
3.) 'A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpokalja hálózatba'projekt: C./önkormányzati önrész biz
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a „Szent Márton történelmi sétaút” kialakításának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat az önkormányzatot megillető, városrendezési érdek alapján fennálló elővásárlási joggal kap
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a Szombathelyt és Zanat városrészt összekötő 0200/2.hrsz-ú út átadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat az Építészeti-Műszaki Tervtanács 2008. évi munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a településrendezési terv felülvizsgálati ütemtervének elfogadására
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakítása építészeti tervpályázatának k
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott központi támogatás felhasználásának beruházási
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
11.) Tájékoztatás a 2008-2009 évi útfelújításokhoz kapcslódó közbeszerzési eljárások helyzetéről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.23 - Havi bizottsági ülés
12.) Képviselői keretek felhasználása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:52:15)
2009.02.26 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletnek me
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:12)

2009.03

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I.számú módos
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a Kőszegi u. 9. sz. alatti ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a 2009. évi lakás-felhasználási terv jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javalat a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése, ISPA projekttel kapcsolatos döntés
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratána
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építészeti programjának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a 'Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' projekt önerő fedezetének megosztására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. közötti külön megállapodás megkötésére, a ráfordítások
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a 2009. évi útfelújítási program módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Szombathely MJV Önkormnyzata és a SZOVA ZRt. közötti fejlesztési célú támogatás megállapo
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat SZMJV településrendezési tervének módosításához szükséges településfejleszté
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap', az 'Egyéb intézményi felújítások' és a nevelési-oktat
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
13.) A 2009. évi Évközi tervezés előirányzat
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat SZMJV Közgyűlése Városfelesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a 168/2008. (IV.24.) Kgy.sz. határozatban előírt, 2008. évben előkészített, de nem kivitele
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
16.) Képviselői keret felhasználása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
18.) Tájékoztató a Vasivíz Zrt. által zölterületbe tervezett nyomvonal engedélyezéséről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)

2009.04

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2009.04.08 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat a Szombathely MJV Önkormányzata és a SZOVA ZRt. közötti fejlesztési célú támogatási megálla
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:24)
2009.04.08 - Rendkívüli ülés
2.) Előterjesztés SZMJV 2009. évi csökkentett útfelújítási lista feltételes kiegészítéséről
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:24)
2009.04.08 - Rendkívüli ülés
3.) Településrendezési terv felülvizsgálatához beérkezett kérelmek elbírálása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:24)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
3.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének II.számú
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a helyi járati autóbusz menetrend módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a 'Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében' beruházá
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a város településrendezési tervének módosításához szükséges településfejlesztési döntések
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
7.) A Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatási kérelme
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
2009.04.27 - Havi bizottsági ülés
8.) A város különböző területein a közelmúltban felmerült forgalmi rend változásokról szóló észrevétel
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:55:40)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...