2012.01

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2012.01.17 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.01.17 - Havi bizottsági ülés
2.) Mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetősége (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.01.17 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a 'Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program' KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 szám
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)

2012.02

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének VII. számú módosítá
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a közterületek használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendele
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Programjá
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a 'Grenzenloses Genussradeln Határtalan kerékpáros élmény AT-HU' című pályázati lehetőségge
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a Szombathely, Saághy István utca, 1216/5. hrsz. terület helyi védelem alá helyezésének e
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
9.) Településfejlesztési döntés meghozatala Szombathely Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításá
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
10.) Tájékoztató a Szombathely, volt MARC Cipőgyár helyén tervezett tömb-rehabilitációról
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a helyi tömegközlekedés biztosítására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés III. számú módos
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
12.) Pázmány Péter körút 6615/6 hrsz-ú ingatlanon lévő pavilon ivóvíz és szennyvízbekötése zöldterületen
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
13.) Pázmány Péter körút fűtőmű távhővezeték kiváltása zöldterületben
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat az Úton Egyesület támogatásának visszavonására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)
2012.02.21 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a Szűrcsapó Óvoda támogatási kérelmének elbírálására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:55)

2012.03

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
2.) Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórummal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
4.) A Vasi VOLÁN Zrt. 2010. évi veszteségpótlása ügyében készített könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a VASI VOLÁN Zrt. 2011. évi veszteségpótlásának rendezésére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
6.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak és árkok kezelési feladatairól
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
8.) Beszámoló a Weöres Sándor Színház épületének kialakításáról (végső pénzügyi elszámolás)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
9.) Tájékoztató a Grenor Hungaria Energetikai Kft. által tervezett biomassza kiserőmű környezetvédelmi
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
10.) Bercsényi Miklós Általános Iskola támogatási kérelme
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'Intézményi karbantartás' 2012. évi költség
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
12.) Pázmány Péter körút északi oldalán lévő hársfasor soron kívüli nyesése
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
13.) Savaria Szakképző Iskola környezetvédelmi projektjéhez támogatás
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat pályázat benyújtására a Váci M. u. 5. szám alatti bölcsőde fűtésrekonstrukciójára (sürgőss
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.03.27 - Havi bizottsági ülés
15.) Parkerdei Kertbarát Egyesület Kérelme
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)

2012.04

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
2.) A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
3.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének I. számú
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
4.) Beszámoló a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. parkfenntartási feladatainak ellátásáró
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a helyi tömegközlekedés biztosítására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés IV. számú módosí
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap' és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'In
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
8.) Előterjesztés a 2012. évi Évközi tervezés előirányzat felosztásáról
Határozat
(application/msword, 35 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
9.) Előterjesztés a Sportligeti fák hangtomográfos vizsgálatáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
10.) Előterjesztés a Bogáti kastélyparkban fapótlási munkák elvégzéséről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zrt. által a 2012. évben létesítendő 5 darab autóbuszváró pa
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.28.) sz. önk. rendelet 19. sz.
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.04.24 - Havi bizottsági ülés
13.) Tájékoztató a Felsőcsatári Gyermeküdülő környezetét érintő 10 éves erdőtervről
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...