2014.05

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2014.05.06 - Rendkívüli ülés
1.) Vasi VOLÁN Zrt. 2013. évi veszteségpótlásának rendezése
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a 'Szent Márton ünnepi hét' elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a Szent Márton kártya bevezetésével összefüggő döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. „Körmendi út- Óperint utcai szociális célú reha
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat az Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok TAO pályázat keretében történő fejlesztésének
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmányával kapcsolato
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú 'Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése G
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkor
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosí
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosí
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
10.) Tájékoztató a Fő téren vendéglátó előkertek részére ingyenes közterület használat biztosításának leh
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a 2014/2015. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának me
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a 'Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen' elnevezésű pályázat keretében egy
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások 2013. évi hasznosítás
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Homok úti lőtér ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a volt Szent-Györgyi Albert Középiskola tornaterme bérletére vonatkozó szerződés meghosszab
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. által igénybevett hitelkeret lejárati i
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének elfogadására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közötti
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási szerző
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat a Savaria Szakképzés - Fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat a 11-es Huszár úton található 2 darab üzlethelyiség hasznosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
28.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
29.) Tájékoztató az elmúlt 10 évben megvalósult, valamint a folyamatban lévő magánerős beruházásban meg
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
30.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi közbiztonságának helyetéről, a közbiztonság érdekéb
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
31.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szó
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
32.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
33.) Király u. 31. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújításához fedezet biztosítása
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)
2014.05.27 - Havi bizottsági ülés
34.) Egyedi hatósági ügyben fellebbezés elbírálása
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:02:00)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...