2014.01

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1. számú 'A szombathelyi AGORA-Művelődési és Sportház területi multifunk
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére rendezendő jubileumi ünnepségsoro
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének V. sz. módosítása
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
5.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rend
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
6.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák sza
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat étkezési térítési díjak meghatározására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának mó
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, v
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat a meg nem valósult tervdokumentációknak a pénzügyi nyilvántartásból történő törlésére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat új reklámrendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
16.) Parkerdő lakópark területén lévő járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés létesítményei, közvilágítás, v
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
17.) Megállapodás kötése a Szombathely, 5862 hrsz-ú területen út építésére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat az Aréna u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó Együttműködési Megállapodás megújítására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat a Telenor távközlési torony létesítéséhez adott hozzájárulás módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
22.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 32. I.em. 3. szám alatti lakás elcserélésére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat a Szombathely, Welther K. u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás cseréjére tett ajánlat elfogadás
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
25.) Tájékoztató a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kintlévőségeinek kezelésével kapcsolatban
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megkötött
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
27.) Egyedi hatósági ügyejben benyújtott fellebbezések elbírálása
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)
2014.01.28 - Havi bizottsági ülés
28.) Javaslat a Prenor Kft. 2014. évi üzleti tervének megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:50)

2014.03

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a belvárosi sétálóövezet kibővítésére, megújítására vonatkozó tanulmányterv készítésével k
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat 'Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása' című pályázattal k
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a Szent Márton Kártya bevezetésére
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal kötött ellátási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződé
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonpro
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a Claudius Ipari Park bővítésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
9.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
10.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat városnév használat engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
12.) Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
14.) Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
15.) FALCO KC Szombathely Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
16.) Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
17.) Savaria Városfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
18.) Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
19.) Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
20.) Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
21.) Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)
2014.03.11 - Havi bizottsági ülés
22.) Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:53)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...