2011.11

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2011.11.08 - Rendkívüli ülés
1.) 'Szombathely közigazgatási területén működő megyei fenntartású, illetve un. közös fenntartású intézm
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
2.) Tájékozató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. I-IX. havi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évi munkatervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
6.) Tájékoztató a téli üzemeltetési tervről
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI.27.) számú re
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 8/1994. (II.24.) rendelet módo
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyez
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II. 27.) rende
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a menetrend szerinti tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 3/1991. (II. 14.) rende
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat a vásárok és piacok működéséről szóló 34/1995.(X.26.) rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 7/2011. (III.2.) rendelet módosításár
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
15.) Tájékoztató 'Szombathely a Segítés Városa' című programról
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a bölcsődei nyersanyagköltség jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a közoktatási intézmények nyersanyagnormájának meghatározására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által az 'Önkormány
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett szociális ellátórendszer
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapod
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
21.) Az önkormányzat által alapított Szombathely Város Jóléti Alapítványa, Savaria Történelmi Karnevál K
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat a 10485/4 hrsz-ú ingatlan Kutyamenhely Alapítvány részére történő ingyenes használatba adás
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a Szűrcsapó u. 2-4. szám alatti helyiség Székesegyházi Főplébánia Karitasz részére történő
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Versenyszabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Beruházási Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítmény-követelményei meghatározásá
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2012. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célo
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
28.) Tájékoztató a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium által engedély nélkül megvalósított
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
29.) Javaslat a Sakura Karate Közhasznú Egyesület Fő tér 17. szám alatti ingatlanra vonatkozóan fennálló
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
30.) Javaslat városnév használattal kapcsolatos intézkedés megtételére
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
31.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
32.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. hosszú távú fizetőképességé
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
33.) Javaslat a SZOVA Zrt. által buszpályaudvar építésére és ipari park bővítésére vásárolt ingatlanok el
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
34.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
35.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
36.) Tájékoztató az önkormányzat jelentősebb peres eljárásairól
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)
2011.11.22 - Havi bizottsági ülés
37.) Javaslat a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. által a Sopron Bank Zrt-vel kötöt
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:26)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...