2011.06

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és a hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének IV. számú módos
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
3.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendel
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányza
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. folyószámla hitel-keretének támogatásár
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi bűnügyi és közbiztonsági
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat Szombathely Város Tűzoltósága 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
9.) Beszámoló a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról, javasl
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat intézmények beszerzéseire vonatkozó versenyszabályzat megalkotására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák sza
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez történ
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közötti eg
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásár
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
15.) Tájékoztató a Fő tér 10. szám alatti ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése érdekében pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a Szombathely Szily J. u. 42.szám alatti ingatlan (volt illetékhivatal/Gyámhivatal) bérbead
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Kiskar u. 5. szám alatti helyiség ingyenes használatba adására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) értékesítésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedésről szóló 236/2008. (V.28.) KG
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat SZMJV által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított léts
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai osztályok számának és létszámának meghatározás
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat bérleti szerződés meghosszabbítására (Kanizsai Dorottya Gimnázium)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadására, valamint tá
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat a Fő tér 24. szám alatti raktárhelyiség értékesítésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
28.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 29.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
29.) Tájékoztató a FALCO Zrt. fejlesztési elképzeléseivel összefüggő kérelem teljesítéséhez szüksége
Határozat
(application/msword, 32 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
30.) Sürgősségi indítvány: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló köztemető
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
31.) Javaslat Dr. Kaczmarski János Címzetes Főjegyző közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel törté
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
32.) Javaslat a jegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
33.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
34.) Tájékoztató Szombathely, Zanati út-Elkerülő út-Vépi út-Bogáca ér által határol
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
35.) A SZOVA Zrt. tájékoztatója az ipari park területéhez kapcsolódó ingatlaneladás ügyében
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
36.) Tájékoztató a Kőszegi utcai parkolólemez ügyével kapcsolatos perek-, valamint az Unihall Kft. által
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
37.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi prémium feladatainak megállapítás
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.28 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat 2.500.000 eFt összegű kötvénykibocsátásra kiírt pályázatra benyújtott ajánlatok értékelésér
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:20)
2011.06.28 - Rendkívüli ülés
2.) A Szombathely, Zanati út, Elkerülő út, Vépi út, Bogáca ér által határolt kb. 45 hektár kiterjedésű k
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:20)
2011.06.28 - Rendkívüli ülés
3.) Javaslat névhasználat engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:20)
2011.06.28 - Rendkívüli ülés
4.) Helyiségbérlettel összefüggő kérdés
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:20)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...