2011.03

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és a hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
3.) A könyvvizsgáló véleménye az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosításáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
4.) Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének 2010. évi szakmai és gazda
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézményen a 2011. évi költségvetés megvalósításához kapcsolódó in
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat Vas Megye Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátási feladatok ellátásáról szóló felada
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló 3/32008.(IV.1.) rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat önkormányzati intézmények kötelező szabadpiaci gázbeszerzésére
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
10.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működé
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
11.) Tájékoztató a belváros kereskedelmének fellendítését célzó 'SZOMBATHELYI SZOMBAT' program tapasztala
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a 10485/2 hrsz-ú ingatlan Kutyamenhely Alapítvány részére történő ingyenes használatba adá
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat a Szombathely, Gagarin u. 24. szám alatti társasháztulajdon megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkoz
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat színházi feladatok ellátására kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága és az ISEUM SAVARIENSE Régészeti Műhely és Tárház között
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat 'Szombathely komplex kerékpárút rendszere' program megvalósítása érdekében javasolt kerékpá
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. - mint leendő Szombathely és Térsége Turisztikai Desztiná
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat a szombathelyi repülőtér területének majális szervezése céljából történő ingyenes használat
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat bérleti díjhátralékkal kapcsolatban döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat az ITP-ROYAL Kft. által a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivtala ellen indított perbe törté
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat a Petőfi S. u. 27. szám alatti helyiségre vonatkozóan fennálló bérleti jogviszony meghossza
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat a Benedek E. u. 2. szám alatti lakás elidegenítésére történő kijelölésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
26.) Tájékoztató a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanban val
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
27.) Tájékoztató a Savaria Városfejlesztési Kft. jövőbeni működésére vonatkozó lehetőségekről
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
28.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. üzleti tervének elfogadására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
29.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
30.) A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
31.) Méltányossági kérelmek
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)
2011.03.29 - Havi bizottsági ülés
33.) Képviselői idnítvány közbeszerzési tanácsadói szerződés vizsgálatára (szóbeli előterjesztés)
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:14)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...