2015.04

Közbeszerzési Bíráló Bizottság

2015.04.01 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a 'Szombathely, Óperint – Dózsa – Kálvária – Körmendi u. csomópontjában körforgalmú csomópo
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:27)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:27)

Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019)

2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.06 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos döntés
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.24 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat az Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok TAO pályázat keretében történő fejleszt
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.27 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.4 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiájának elfogadására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.12 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.12 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolója valami
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.22 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradvány-elszámolásának jóváhagyásár
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.17 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.17 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletével összefüggő
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.36 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
11.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve végrehajt
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
12.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2014. évi pénzü
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.27 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
13.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2014. évi bels
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.47 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési rendelkezéseinek 2014. évi kezdeményezése
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.21 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a Rohonci út – Aranypatak utca – Liget utca által határolt telektömb építésügyi előírásai m
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.33 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata falusias lakóterületre vonatkozó el
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.26 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.52 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat az EPCOS Kft. Szent László király utcai volt telephelyének a SZOVA Zrt. kezelésébe adására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításá
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.32 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.48 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat a közterület használatának szabályairól, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályai
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.34 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormány
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.42 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat a szombathelyi 019/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdemén
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat a Pázmány P. krt. 28./a sz. ingatlan tornaterme bérletére vonatkozó szerződés meghosszabbít
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a 11-es Huszár út 2-6. szám alatti üzlethelyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat egyes lakóingatlanok értékesítésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.38 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
28.) Javaslat bérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.44 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
29.) Javaslat a Thököly Imre u. 36. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcso
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
30.) Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.19 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
31.) Javaslat az óvodai feladatellátásra vonatkozóan megkötött köznevelési szerződések módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.26 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
32.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos dönt
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
33.) Tájékoztató a Váci Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelőben kialakított betegirányító rendszer műk
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.38 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
34.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. TDM menedzseri és ügyvezetői pályázatának elbírálására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.27 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
35.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tagságára a különböző szervezetekben, egyesületekben, szövets
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.38 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
36.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének jóváhagyásár
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.33 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
37.) A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsági Ügyrendje
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.33 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
38.) A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ügyrendje
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
39.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum szakmai tevékenységét érintő pályázatok benyújtásáv
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.27 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.14 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.21 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
40.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.82 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.73 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
41.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények közötti szárazelem-gyűjtési verseny díjazására és 2015. évi
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.35 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
42.) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.07 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
43.) Javaslat a Homok úti lőtér ingyenes használati jogviszonyának
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.1 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)
2015.04.13 - Havi bizottsági ülés
44.) Javaslat a helyi kistermelői piac területhasználatának további biztosításár
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.51 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:37)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...