2015.02

Közbeszerzési Bíráló Bizottság

2015.02.11 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a 'Villamos energia beszerzés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei ré
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:28)
2015.02.11 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a 'Szombathely, Szent István király úton a 77/B. házszámtól a 81/B. házszámig terjedő szaka
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:28)

Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019)

2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Beszámoló a 2014. évi Civil Cselekvési Terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2015. évi Civil Cs
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat az 1945. március 4-i bombázás áldozatai kegyeleti helyének létesítésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.03 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum megvalósításával kapcsolato
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.02 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.06 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a szombathelyi 0199/1-15 és 0256/41 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.06 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének m
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.36 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat törvényi kötelezettségen alapuló intézményi átszervezésekkel összefüggő döntések meghozatal
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.04 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a 14/2015.(I.29.) Kgy. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.9 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meg
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.92 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a szombathelyi uszodával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.85 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-t érintő döntések meghozatal
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.03 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat önkormányzati társasági részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok alapító okiratainak,
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.12 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének m
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat bérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.9 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat forgalomképtelen vagyonnak három évet meghaladó időtartamra történő, tulajdonjogot nem érin
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.96 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Zanati úti volt állatkórház ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésér
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.17 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.12 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Szombathely, Zanati úti (TESCO Áruházzal szemközti) földterületek belterületbe vonásához
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.11 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a PRENOR Kft. telephelyén felújítási munkák végzéséhez történő hozzájárulásra
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.06 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit NKft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.57 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N /14-2014-0377 azonosítószámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Szo
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.67 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat a Szombathely Városi Vásárcsarnok Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.94 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
23.) Tájékoztató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, különös tekintett
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.77 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
24.) Tájékoztató városnév használat iránti kérelmekről
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.31 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.95 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a szombathelyi 10305 hrsz-ú, Jáki út 37. szám alatti ingatlan megvásárlására érkezett pályá
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.3 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
27.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. januári ülésén képviselői indítványra
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.33 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
28.) Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város területén található óvodák műszaki állapotfelméréséről
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.77 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)
2015.02.23 - Havi bizottsági ülés
29.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Kft. eszközbeszerzésének jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.12 kb, feltöltve: 2015-09-16 07:38:16)

Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019)

2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának m
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a „Szent Márton Köpenye” Szociális Program elfogadására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
3.) Beszámoló a 2014. évi Civil Cselekvési Terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2015. évi Civil Cs
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat az 1945. március 4-i bombázás áldozatai kegyeleti helyének létesítésére
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Haladás Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum megvalósításával kapcsolato
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének m
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat törvényi kötelezettségen alapuló intézményi átszervezésekkel összefüggő döntések meghozatal
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a 14/2015.(I.29.) Kgy. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt-t érintő döntések meghozatal
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)
2015.02.24 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat önkormányzati társasági részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok alapító okiratainak,
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:16:47)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...