2012.05

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2012.05.22 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozó kérdések meghozatal
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének II. számú
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatás igénybevé
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat az „Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs Központ fűtési rendszerének felújítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a Városi intézmény felújítási alap és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az Intéz
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Szűrcsapó Óvoda támogatási kérelmének elbírálására II.
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a 2011. évi szárazelem-gyűjtési verseny díjazására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
7.) Tájékoztató a Te Szedd! Összefogás a tiszta Magyarországért hulladékgyűjtési napról
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
8.) A Vasivíz Zrt. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterület bontások helyreáll
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
9.) Szombathely Kuncz A. u. - Móra F. u. tr. körzet kisfeszültségű összekötés zöldreületbe tervezett vez
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat SZMJV Önkormányzata fenntartása alá tartozó óvodák és bölcsődék informatikai eszközeinek k
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a Bethlen Gábor úti útfelújításhoz kapcsolódó közműkiváltások fedezetének biztosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
13.) Kanizsai Dorottya Gimnázium szaktenterem kialakítás - pályázat előkészítése (szóbeli előterjesztés)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:42:56)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének II. számú
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
3.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendel
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásá
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről szóló 7/19
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a nevelőszülői hálózat továbbfejlesztésére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a 2012/2013. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok és általános iskolai osztál
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés engedélyezésére
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ átalakítására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladato
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (későbbi: EMMI), valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat az Egészségügyi Alapellátó Intézet létszám-előirányzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények al
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
16.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódó, mű
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt-vel kötendő „Üzemeltetési szerződés apportált víziközmúvekre' című szerződés
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatás igénybevé
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat az „Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs Központ fűtési rendszerének felújítására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdon
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő temetői vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésén
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
22.) Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXI
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak értékesítésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
25.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
26.) Javaslat a Kőszegi u. 44. szám alatti ingatlan hátsó, udvari részének elidegenítésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
27.) Javaslat a Fő tér 32. földszinti üzlethelyiségre vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
28.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
29.) Javaslat a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)
2012.05.29 - Havi bizottsági ülés
30.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:38)

Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014)

2012.05.30 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének II. számú
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:10:56)
2012.05.30 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi munktarevének elfogad
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:10:56)
2012.05.30 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (későbbi: EMMI), valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:10:56)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...