2011.06

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének IV. számú módos
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadására, valamint tá
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése érdekében pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közötti eg
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
6.) Beszámoló a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról, javasl
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
7.) Támogatási kérelmek elbírálása a 'városfejlesztési alap' előirányzata terhére
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 31 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 29.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 29.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat a 'Város intézmény felújítási alap' és a nevelési-oktatási intézmények
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
Határozat
(application/msword, 32 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
9.) Épgép Kft. kérelme a Perintparti sétány és az Uszoda közötti zöldterül tervezett távhővezeték
Határozat
(application/msword, 33 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló köztemetők fenntartásával,
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
11.) Szombathely Fő tér 17. sz. (hrsz.: 6242) alatti helyi védettség alá tartozó épület homlokzati
Határozat
(application/msword, 31.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
12.) A Vépi út 2/b. alatti szennyvíz bekötő vezeték építése utáni útburkolat helyreállítási kötelezettség
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 12:43:38)

Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és a hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének IV. számú módos
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
3.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendel
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányza
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. folyószámla hitel-keretének támogatásár
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi bűnügyi és közbiztonsági
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat Szombathely Város Tűzoltósága 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
9.) Beszámoló a szombathelyi színház építéséhez nyújtott központi támogatások felhasználásáról, javasl
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat intézmények beszerzéseire vonatkozó versenyszabályzat megalkotására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák sza
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a HÉT HATÁR Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez történ
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közötti eg
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásár
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
15.) Tájékoztató a Fő tér 10. szám alatti ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkozóan
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
16.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése érdekében pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
17.) Javaslat a Szombathely Szily J. u. 42.szám alatti ingatlan (volt illetékhivatal/Gyámhivatal) bérbead
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
18.) Javaslat a Kiskar u. 5. szám alatti helyiség ingyenes használatba adására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
19.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 9. szám alatti helyiség (volt Szentlélek Patika) értékesítésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
20.) Javaslat az Oladi Sportliget Kft-vel kötött szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
21.) Javaslat az alanyi jogon járó idegen nyelvvel való ismerkedésről szóló 236/2008. (V.28.) KG
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
22.) Javaslat SZMJV által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított léts
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
23.) Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai osztályok számának és létszámának meghatározás
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)
2011.06.14 - Havi bizottsági ülés
24.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-06-15 13:01:19)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...