2009.03

SportBizottság

2009.03.04 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat a Közgyűlés által biztosított negyvenmillió forint rendkívüli sportkeret felosztására
Határozat
(application/msword, 49.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)
2009.03.04 - Rendkívüli ülés
2.) Javaslat a 2009. évi sportágazat kiadásai között szereplő tételsorok összegeinek meghatározására
Határozat
(application/msword, 98 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)
2009.03.04 - Rendkívüli ülés
4.) Az önkorm. többségi tulajdonában lévő Haladás Labdarúgó Kft. 2009. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 48 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)
2009.03.04 - Rendkívüli ülés
5.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő FALCO KC Kft. 2009. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 48 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)
2009.03.04 - Rendkívüli ülés
6.) Az önkorm. kizárólagos tulajdonában lévő Sportszolgáltató KHT 2009. évi üzleti terve
Határozat
(application/msword, 48 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)
2009.03.16 - Rendkívüli ülés
1.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. átszervezésére
Határozat
(application/msword, 48.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:23)

Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006)

2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Közös fenntartású intézmények beszámolói és 2009. évi munkatervei
Határozat
(application/msword, 38 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 38 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítása
Határozat
(application/msword, 37.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 37.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I.számú módos
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építészeti programjának elfogadására
Határozat
(application/msword, 38.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 38.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgála
Határozat
(application/msword, 39.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 38.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 39.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 38.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat az MKA támogatására
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:58)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I.számú módos
Határozat
(application/msword, 50 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat az önkorm. kizárólagos tulajdonában lévő Szhelyi Sportszolg. Kht. alapító okiratának módosí
Határozat
(application/msword, 49 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a Szombathelyi Sportszolgáltató Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére szóló pályázat
Határozat
(application/msword, 50.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javaslat a 2009. évi sportkiadások „sportszervezetek támogatása” tételsor felosztására
Határozat
(application/msword, 50 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a 2009. évi sportrendezvények támogatásának pályázati felhívására
Határozat
(application/msword, 69.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
Határozat
(application/msword, 49.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
Határozat
(application/msword, 49.5 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)
Határozat
(application/msword, 50 kb, feltöltve: 2015-07-02 09:18:24)

Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz.

2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
1.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I.számú módos
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
2.) Javaslat a Kőszegi u. 9. sz. alatti ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
3.) Javaslat a 2009. évi lakás-felhasználási terv jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
4.) Javalat a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése, ISPA projekttel kapcsolatos döntés
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
5.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratána
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
6.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építészeti programjának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
7.) Javaslat a 'Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' projekt önerő fedezetének megosztására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
8.) Javaslat az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. közötti külön megállapodás megkötésére, a ráfordítások
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
9.) Javaslat a 2009. évi útfelújítási program módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
10.) Javaslat a Szombathely MJV Önkormnyzata és a SZOVA ZRt. közötti fejlesztési célú támogatás megállapo
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
11.) Javaslat SZMJV településrendezési tervének módosításához szükséges településfejleszté
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
12.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap', az 'Egyéb intézményi felújítások' és a nevelési-oktat
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
13.) A 2009. évi Évközi tervezés előirányzat
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
14.) Javaslat SZMJV Közgyűlése Városfelesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
15.) Javaslat a 168/2008. (IV.24.) Kgy.sz. határozatban előírt, 2008. évben előkészített, de nem kivitele
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
16.) Képviselői keret felhasználása
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)
2009.03.23 - Havi bizottsági ülés
18.) Tájékoztató a Vasivíz Zrt. által zölterületbe tervezett nyomvonal engedélyezéséről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-06-09 11:53:19)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...