Bizottsági ülés

2013.05.28 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a 'Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése' című pályázat támogatói okiratának elfogadására

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42.5 kb)
1. sz melléklet - Támogatói okirat
(pdf: application/pdf, 2.38 mb)
MTKF 2. sz. határozat kivonata
(pdf: application/pdf, 550.89 kb)
MTKF 3. sz. határozat kivonata
(pdf: application/pdf, 279.86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 796 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

2.) Javaslat az ÁROP-1.A.6-2013 'Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
2. sz. melléklet - szakmai koncepció kivonata
(doc: application/msword, 152 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

3.) Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. szociális városrehabilitációs pályázat kormányhatározatban történő nevesítéséről és a pályázattal apcsolatos további döntések meghozataláról

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
Kormányhatározat
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 893 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

4.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III., 'Az Új Városliget' című pályázat magánerős projektelemeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
1. sz. melléklet - Halmill Kft. szerződés
(doc: application/msword, 51 kb)
2. sz. melléklet - Gastro-B Kft. szerződés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
3. sz. melléklet - Gastro-B Kft. szerződés melléklete
(doc: application/msword, 397.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 831 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

5.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 502 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 92 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 607.63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 808 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

7.) Javaslat a szombathelyi felsőoktatási intézményekkel történő együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 93.5 kb)
SEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(doc: application/msword, 54.5 kb)
PTE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(doc: application/msword, 55.5 kb)
II. János Pál EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(doc: application/msword, 49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

8.) Javaslat Szombathely stratégiai cégeivel történő együttműködési megállapodások megkötésére a 'Szombathely visszavár' ösztöndíjprogram vonatkozásában

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 986 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 968 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról, működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására (CD melléklet)

Előadó:
Szakály Szabolcs (Vársofejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 25 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 998 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat a közművelődési, közgyűjteményi feladatokról és ellátásuk módjáról szóló 7/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24.66 kb)
Egyéb dokumentum
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29.52 kb)
Egyéb dokumentum
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.07 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 798 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (ELSŐ OLVASAT)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 21.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 895 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

15.) Javaslat a Savaria REHAB-TEAM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Bujtás Edit (a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Módosított Alapító Okirat
(doc: application/msword, 169 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 943 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a Paragvári Utcai Általános Iskola Alapító okirata ódosításának véleményezésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 744 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

17.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulással kötendő megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Perl János, a Társulás elnöke (Külső meghívott)
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78.5 kb)
SZOMBATHELYI KISTÉRSÉG Társulási megállapodás
(doc: application/msword, 366.5 kb)
Megszüntető Okirat
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 917 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

18.) Javaslat a 2013/2014. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

19.) A Grenor Hungaria Kft. tájékoztatója a megvalósítani kívánt biomassza erőmű tárgyában

Előadó:
Diószeghy Gergely, a GRENOR Kft. ügyvezető igazgatója (Külső meghívott)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Hegedűs Éva (a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör elnöke)
Szijártó Győző (a SZOVA Zrt. mb.vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Grenor anyaga
(pdf: application/pdf, 1.22 mb)
GRENOR_anyag_melléklete
(pdf: application/pdf, 936.42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.58 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

20.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. felügyelő bizottsági tagjaival kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt IG. elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 54 kb)
Javaslatok a felügyelő bizottsági tagokra
(pdf: application/pdf, 88.66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

21.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. alaptőke leszállításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt IG. elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Vezérigazgató kérelme
(pdf: application/pdf, 2.93 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat a Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt IG. elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Uszoda finanszírozása 5 éves
(xls: application/vnd.ms-excel, 22.5 kb)
TÉRKÉP_USZODA
(pdf: application/pdf, 498.31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

23.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. ellátási területén lévő kistelepülések részvényvásárlására

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt IG. elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Vezérigazgató kérelme
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Vasivíz ZRt-ben részvénnyel nem rendelkező települések
(xls: application/vnd.ms-excel, 51 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.07 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 77 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

25.) Javaslat a Felli Hungary Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés vonatkozásában a Kft-től érkezett kérelem tárgyában

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
felli_térkép
(pdf: application/pdf, 69.87 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 851 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

26.) Javaslat a 6467/9 hrsz-ú, 9700 Szombathely, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlanban lévő lakás Savaria Szimfonikus Zenekar részére történő vagyonkezelésbe adására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69 kb)
Melléklet szolgálati lakás
(xls: application/vnd.ms-excel, 27.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 845 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

27.) Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek Belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló Megállapodás 3. sz. módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 440.38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 873 b)
2_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 165.57 kb)
3_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 192.57 kb)
4_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 329.55 kb)
5_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 184.55 kb)
6_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 338.34 kb)
7_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 155.53 kb)
8_zanati kerékpárút
(pdf: application/pdf, 89.27 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

28.) Javaslat a Puskás Tivadar utca végén található ingatlanok értékesítésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 122 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

29.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi működéséről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester, a Társulás elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Melléklet
(doc: application/msword, 89.5 kb)
társulás elnökének levele
(pdf: application/pdf, 99.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 962 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester, a Társulás elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
1. sz. melléklet - Társulási Megállapodás
(doc: application/msword, 356.5 kb)
1/A számú melléklet
(doc: application/msword, 76 kb)
társulás elnökének levele
(pdf: application/pdf, 99.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 987 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

31.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 71.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

32.) Javaslat a Weöres Sándor Színház éttermének, konyhájának és színészbüféjének bérleti díja elengedésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
2. melléklet
(pdf: application/pdf, 394.73 kb)
1. melléklet
(pdf: application/pdf, 762.59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

33.) Tájékoztatás az alternatív díjmentes utazás lehetőségét biztosító ingyenes autóbuszjáratok miatt kel

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

Zárt ülés

34.) Javaslat a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kötött szindikátusi szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

35.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)

36.) Javaslat a PRENOR Kft. módosított 2013. évi üzleti tervének elfogadására

Előadó:
Izer Gábor (a PRENOR Kft. ügyvezető igazgatója)

37.) Javaslat a Benedek E. u. 2. szám alatti lakás elidegenítésére történő kijelölésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

38.) Javaslat a szombathelyi 1006 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...