Bizottsági ülés

2015.04.15 17:00:00
Egészségügyi Szakmai Bizottság
Városháza I.emeleti kisterem
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 744 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 310.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 909.5 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 615.14 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradvány-elszámolásának jóváhagyására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 784 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 155.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 71 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 71 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 447.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 83 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 650.25 kb)

4.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve végrehajtásáról

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 209 kb)

5.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által alapított és fenntartott intézmények 2014. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 164.5 kb)

6.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek végrehajtásáról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Összesítő táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 58.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 845 b)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 105 kb)
AGORA belsőellenőrzési jelentés
(pdf: application/pdf, 268.96 kb)
Mesebolt Bábszínház belsőellenőrzési jelentés
(pdf: application/pdf, 513.03 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

7.) Javaslat a civil szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 755 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 116.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
2_sz melléklet_forrásátadás_hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 22 kb)
3_sz melléklet_forrásátadás_indokolás
(doc: application/msword, 22 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
5_sz melléklet_kitüntetés_hatásvizsgálat
(doc: application/msword, 23 kb)
6_sz melléklet_kitüntetés_indokolás
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

8.) Tájékoztató a Váci Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelőben kialakított betegirányító rendszer működésének tapasztalatairól és javaslat a rendszer kiterjesztésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 104.82 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

9.) Javaslat háziorvosi praxisjog értékesítéséhez szükséges szerződések jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 127.5 kb)
háziorvosi praxisjog_szerződés
(doc: application/msword, 49 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

10.) Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének 2014. évi szakmai és gazdasági beszámolója

Előadó:
Dr. Lórántfy Mária (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
7. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 64.29 kb)
8. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 229.99 kb)
9. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 71.33 kb)
10. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 64.79 kb)
11. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 104.22 kb)
12. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 60.46 kb)
13. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 91.53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121 kb)
1. sz. melléklet-Ügyeleti beszámoló
(pdf: application/pdf, 539.12 kb)
2. sz. melléklet-gazdasági beszámoló
(pdf: application/pdf, 186.81 kb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 136.44 kb)
4. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 63.26 kb)
5. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 112.55 kb)
6. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 112.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

11.) Beszámoló a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének 2014. évi munkájáról

Előadó:
Vigné Horváth Ilona (Eü. Alapellátó Igazgató)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121.5 kb)
Beszámoló
(doc: application/msword, 4.67 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

12.) Önkormányzati támogatással rendelkező civil szervezetek 2014. évi beszámolói /Szombathelyi Hospice Alapítvány, Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület/

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 864 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
Beszámoló
(pdf: application/pdf, 306.89 kb)

13.) Önkormányzati támogatással rendelkező, egészségügyet támogató civil szervezetek 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolói

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 124 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

14.) Javaslat pályázat kiírására egészségügyi civil szervezetek támogatására vonatkozóan

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Adatlap
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25.81 kb)
Felhívás
(doc: application/msword, 54.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 31 kb)

15.) Javaslat a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete egyes feladatainak finanszírozására az önkormányzat 2015. évre elfogadott költségvetésének 'Egészségügyi Ágazat Kiadásaiból'

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 928 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 135 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 40 kb)

16.) Különfélék

Előadó:
Kecskés László István dr. (Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 699 b)

Zárt ülés

17.) Javaslat az egészségügy területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...