Bizottsági ülés

2011.10.25 15:00:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Marton Zsolt (alpolgármester)

3.) Az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolója

Előadó:
Trenyik Zsolt kuratóriumi elnök (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium Elnöke)
#05a48b0b-bee2-45ff-a04f-3b8b1069369a (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Kuratórium Elnöke)
Horváth László kuratóriumi elnök (Szombathelyért Közalapítvány)
Hamza István kuratóriumi elnök (Szombathely Város Jóléti Alapítvány Kuratórium Elnöke)
Előterjesztés(ek)
Karnevál Alapítvány
(pdf: application/pdf, 537.31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.28 kb)
Szombathelyért Közalapítvány
(pdf: application/pdf, 214.04 kb)
Jóléti Alapítvány
(pdf: application/pdf, 251.31 kb)
Kutyamenhely Alapítvány
(pdf: application/pdf, 91.08 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

4.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1022 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

5.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft-vel megkötött parkfenntartási szerződés módosítására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

6.) Javaslat a SAVARIA Városfejlesztési Kft. részére pótbefizetés biztosítására

Előadó:
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 941 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

7.) Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester, a Társulás Elnöke)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 970 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

8.) Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által tervezett hulladékválogató mű megvalósítása kapcsán szükséges bérleti szerződés módosításáról, és javaslat a beruházáshoz szükséges közműfejlesztés finanszírozására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 70.5 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 98.22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.54 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996. (II.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.4 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Fabók-Váradi Georgina dr. (a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Iroda vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Gaál Róbert dr. (Jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 921 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2012. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Gaál Róbert dr. (Jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39.5 kb)
kockázati tényezők rengsorolása
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Nyilvántartás intézményi ellenőrzésekről
(XLS: application/vnd.ms-excel, 28 kb)
éves ellenőrzési terv
(DOC: application/msword, 45 kb)
kockázatelemzés a 2012. évi ellenőrzési tervhez
(xls: application/vnd.ms-excel, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 947 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézményeinek 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 844 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

14.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) Javaslat a Váci Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, valamint a Bercsényi Miklós Általános Iskola létszám előirányzatának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 866 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

16.) Javaslat az AGORA-Savaria Filmszínház technikai fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
#768e670a-cda5-443c-8058-bbb3672be1d0 (AGORA Kulturális Központ igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

17.) Javaslat a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

18.) Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2000.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 26 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

19.) Javaslat az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 89.5 kb)
Melléklet
(pdf: application/pdf, 7.66 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 979 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

20.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és a Kft. által létrehozandó alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Fabók-Váradi Georgina dr. (a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Iroda vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82.5 kb)
Alapító Okirat
(doc: application/msword, 78.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

21.) Javaslat - a Szent István király u. 119. szám alatti (volt Szentkirályi Általános Iskola) ingatlanra vonatkozóan - ingyenes használati jogviszonyok meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 847 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

22.) Javaslat a MARATON SHOTOKAN Karate Egyesület részére ingyenes használati jogviszony engedélyezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 62.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 775 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

23.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház részére ingyenes használati jogviszony engedélyezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

24.) Javaslat a Roma Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használati jogának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

25.) Javaslat NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága elhelyezésére szolgáló ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

26.) Javaslat a GVOP 4.3.1. projekt kapcsán megvalósult közigazgatási alaprendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, valamint kapcsolódó egyéb fejlesztések elindítására

Előadó:
Keringer Zsolt (az Informatikai és Infokommunikációs Iroda vezetője)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 92 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

27.) Tájékoztató a 323/2011.(IX.27.) PGJB számú határozat végrehajtásáról (Café 5 Kft.)

Előadó:
#768e670a-cda5-443c-8058-bbb3672be1d0 (AGORA Kulturális Központ igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 938 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

28.) A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó:
Tóth Miklós (a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Haldás Kft. 2011. I. félévi mérlege és eredménykimutatása
(xls: application/vnd.ms-excel, 179.5 kb)
Haladás Kft. FEB jegyzőkönyve
(doc: application/msword, 26 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 837 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

29.) Tájékoztató a Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium által megvalósított eszközbeszerzésről és ablakcseréről

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

30.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Meghívott:
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. mb. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
A VASIVÍZ Zrt. kérelme
(pdf: application/pdf, 599.74 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

31.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Erdészeti Tudományos Intézet közötti használati szerződés elfogadására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Használati Szerződés
(doc: application/msword, 77 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 33 kb)

32.) Sürgősségi indítvány: a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Fabók-Váradi Georgina dr. (a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

33.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által használt helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Fabók-Váradi Georgina dr. (a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Iroda vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#cbca6c38-55c5-4fb5-a539-b9d17d7e885f (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.29 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

34.) A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlői, intézményei által felhalmozott hátralékok rendezési lehetőségei

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 101.76 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

35.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére vállalkozói folyószámla hitelkeret megemel

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 41.5 kb)
Szova Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 150.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 964 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

Zárt ülés

36.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

37.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

38.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálására

Előadó:
Szakács Dávid dr. (a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke)

39.) Javaslat a PRENOR Kft. ügyvezetőjének megválasztására, és a társasági szerződés módosítására

Előadó:
Marton Zsolt (alpolgármester)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...