Bizottsági ülés

2009.09.21 14:00:00
Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
a Városháza I. emeleti nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az önkormányzat által adományozható kintüntetésekről szóló 7/1996. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)

2.) Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó jogharmonizációs kötelezettség végrehajtására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 102.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)

3.) Összefoglaló jelentés a Smidt Múzeumról és fejlesztéseiről (első olvasat)

Előadó:
#f14b7f8a-2ea7-4a40-870c-8d09f6da19bf (a Smidt Múzeum igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 6.66 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)

4.) Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez emlékplakett készítésére (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 841 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)

5.) Javaslat a MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál szombathelyi megrendezésére (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 832 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42.5 kb)

6.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 125.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 679.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41 kb)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 708.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 222 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41 kb)

8.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kft. ügyvezető igazgatója)
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 997 b)
Színház - szöveges beszámoló
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Színház - FEB
(doc: application/msword, 55 kb)
Színház - eredménykimutatás
(xls: application/vnd.ms-excel, 30 kb)
Színház - 2009. I. félév
(xls: application/vnd.ms-excel, 55 kb)
TV - szöveges kiegészítés
(doc: application/msword, 89 kb)
TV - módosított
(pdf: application/pdf, 1.8 mb)
TV - táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 33 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)

9.) Javaslat új utcák elnevezésére

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 698 b)

10.) Javaslat a Szombathelyi Képtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)

11.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Bábszínház SZMSZ
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)

12.) Javaslat a Derkovits szobor áthelyezésének felülvizsgálatára

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 759 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)

13.) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felosztására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42.5 kb)

14.) Szóbeli tájékoztató a Felsőcsatári Gyermeküdülő vagyoni jogának átadásáról

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)

15.) Tájékoztató a beérkezett támogatási kérelmekről

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(doc: application/msword, 31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 42.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 42 kb)

16.) Különfélék

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)
Meghívott:
Nárai Erna dr. (az Aljegyzői Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1006 b)

19.) Javaslat az AGORA projekt pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)

Zárt ülés

17.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei-Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi állásának betöltésére

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)

18.) Javaslat a 'Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj' adományozására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...