Bizottsági ülés

2014.05.27 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a 'Szent Márton ünnepi hét' elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 130 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

2.) Javaslat a Szent Márton kártya bevezetésével összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 127 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 1.12 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 25 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 126 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 1.1 mb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

3.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. „Körmendi út- Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 879 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

4.) Javaslat az Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok TAO pályázat keretében történő fejlesztésének támogatására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Foki Róbert ügyvezető (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 182.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város és térsége gazdaságfejlesztési háttértanulmányával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Meghívott:
Szijártó Zsolt Ferenc, a Ny.Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igaz (ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 1.07 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

6.) Javaslat az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú 'Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken' című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 115 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 889 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

7.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet, valamint a fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 169 kb)
Parkolási rendelet módosítása
(pdf: application/pdf, 385.05 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 885 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

8.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 24 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

9.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
indokolás
(doc: application/msword, 28.5 kb)
egységes szerkezetű rendelet
(doc: application/msword, 179 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

10.) Tájékoztató a Fő téren vendéglátó előkertek részére ingyenes közterület használat biztosításának lehetőségéről

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 828 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

11.) Javaslat a 2014/2015. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának meghatározására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

12.) Javaslat a 'Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen' elnevezésű pályázat keretében együttműködési megállapodások megkötésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 116 kb)
Melléklet
(doc: application/msword, 102 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 843 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

13.) Javaslat költségvetési intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)
Vigné Horváth Ilona (Eü. Alapellátó Igazgató)
Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója)
Pósfainé Sebestyén Bianka (Egyesített Bölcsőde Intézményvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 159.5 kb)
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ SZMSZ-e
(doc: application/msword, 339.5 kb)
Mesebolt Bábszínház SZMSZ-e
(doc: application/msword, 280.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.59 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

14.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Meghívott:
Perl János, a Társulás elnöke (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 104.78 kb)
Társulási megállapodás egységes szerkezeteben
(doc: application/msword, 229.5 kb)
Módosító okirat
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások 2013. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó:
Szijártó Győző (SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 106.5 kb)
Összefoglaló jelentés
(doc: application/msword, 5.95 mb)
Összefoglaló jelentéshez táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 103.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.46 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

16.) Javaslat a Homok úti lőtér ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

17.) Javaslat a volt Szent-Györgyi Albert Középiskola tornaterme bérletére vonatkozó szerződés meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 127 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

18.) Javaslat a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 154.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 767 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

19.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. által igénybevett hitelkeret lejárati idejének meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Horváthné Németh Klára dr. (Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118 kb)
Fb határozat
(pdf: application/pdf, 31.1 kb)
Társaság kérelme, Üzleti ajánlat
(pdf: application/pdf, 402.89 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

20.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződésének elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kovács Márta (ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113.5 kb)
Társasági szerződés
(pdf: application/pdf, 266.08 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. közötti közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kovács Márta ügyvezető SZOMTÁV Kft. (Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 116 kb)
Köszolgáltatási szerződés
(pdf: application/pdf, 3.54 mb)
Támogatási szerződés
(pdf: application/pdf, 2.57 mb)
Támogatási szerződés 2
(pdf: application/pdf, 2.58 mb)
Támogatási szerződés 3
(pdf: application/pdf, 2.54 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.12 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

22.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Foki Róbert ügyvezető (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 134 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Pályadíjak
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.3 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

23.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Koczka Tibor (a Szombathelyi Médiaközpont Nkft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112.5 kb)
Alapító Okirat
(doc: application/msword, 130 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

24.) Javaslat a Savaria Szakképzés-Fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Bálint András (Savaria Szakképzés-Fejlesztési és Felnőttképző Központ NKft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 115.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 136.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

25.) Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásainak megállapítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 151.5 kb)
Kimutatás könyvvizsgálókról
(xls: application/vnd.ms-excel, 771 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 817 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

26.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a megválasztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122 kb)
Színház kérelme
(pdf: application/pdf, 308.7 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

27.) Javaslat a 11-es Huszár úton található 2 darab üzlethelyiség hasznosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 234 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 754 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

28.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 215.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

29.) Tájékoztató az elmúlt 10 évben megvalósult, valamint a folyamatban lévő magánerős beruházásban megvalósuló út- és közműépítésekről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 176 kb)
Térképek
(pdf: application/pdf, 3.61 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

30.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2013. évi közbiztonságának helyetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 106.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 896 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

31.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Varsányi Péter dr. (a Közterület-felügyelet igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 106 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

32.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 137 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

33.) Javaslat Szombathely, Király u. 31. fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás átalakításához, felújításához anyagi fedezet biztosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 108 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 857 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

Zárt ülés

34.) Egyedi hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...