Bizottsági ülés

2011.02.22 14:00:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
rendkívüli ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Kaczmarski János dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 727 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 137 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 818 kb)
Indokolás
(DOC: application/msword, 133.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

3.) Javaslat a VASI ALIGÁTOROK támogatására a VASIVÍZ Zrt. részéről

Előadó:
#6676a99b-029a-49e0-ae9f-845c9d1c87eb (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgató-helyettese)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 22 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

4.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésének végrehajtására

Előadó:
Zseli Imre (a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

5.) Javaslat a Közterület-felügyelet létszámcsökkentésének végrehajtására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 744 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

6.) Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (első olvasat)

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött 643.000.000 HUF összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződés megkötésére

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Szerződés
(pdf: application/pdf, 637.28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 881 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

8.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 804 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993.(IV.29.) rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 216 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló lakások 2010. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37 kb)
Beszámoló a 2010. évi lakásgazdálkodásról
(doc: application/msword, 1.06 mb)
2010. évi beszámoló - Táblázat
(xls: application/vnd.ms-excel, 132 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.3 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

11.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79.5 kb)
Alapító okirat
(doc: application/msword, 70 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 832 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására, a volt városi strand övezeti besorolása tárgyában

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 994 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a 2011. évi költségvetés megvalósításához kapcsolódó intézkedések meghozatalára

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 89 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 890 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermek-étkeztetési feladatok ellátásának módjára, pályázati feltételeire

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 883 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 109 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

17.) Javaslat a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésére

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

18.) Javaslat általános iskolák gazdasági besorolásának módosítására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)

19.) Tájékoztató a szombathelyi 751 hrsz-ú, természetben a Rumi Rajki I. u. 8-16. és a Benczúr Gy. u. 1. szám alatti ingatlanok által közbezárt ingatlan telek-kiegészítésként történő értékesítése ügyében

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 897 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

20.) Javaslat a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság 2011. évi munkatervére

Előadó:
Szakács Dávid dr. (a Jogi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
A bizottság 2011. évi Munkaterve
(doc: application/msword, 114.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 736 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

21.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 144.5 kb)
FEB határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 821 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

22.) Javaslat a SZOVA Zrt. és a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. közötti jogviszony kereteiről szóló szerződéstervezet elfogadására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.29 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

Zárt ülés

23.) Javaslat a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2011. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (SZOVA Zrt. IG.elnöke)

24.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)

25.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
Szöllősi Iván (a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

26.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit 2011. évi üzleti terve

Előadó:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

27.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
Németh Zsolt (a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

28.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdoná ban lévő FALCO KC Szombathely Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)

29.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Savaria Városfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
#dc97f21d-2fdf-49e0-9592-617542c84074 (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)

30.) Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve

Előadó:
#7d0bb765-8de7-4bda-9607-4182eada6314 (a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

31.) Tájékoztató Nick Község Önkormányzata tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. részvények értékesítéséről

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

32.) Tájékoztató a 'Mocorgó Óvoda és a Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében' c. pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási munkák pótmunkái tárgyában lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítéséről

Előadó:
Füzi Judit dr. (Tisztségviselői Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)

33.) Javaslat a Café 5 Kft. 2 havi bérleti díjának elengedésére

Előadó:
Grünwald Stefánia (az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...