Bizottsági ülés

2012.10.30 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 85 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

2.) Javaslat a Vas Megyei Kormányhivatal valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.1.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 5.84 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.2.sz.melléklet
(pdf: application/pdf, 303 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.3.sz.melléklet
(pdf: application/pdf, 2.72 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.4.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.1 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.6.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 4.42 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.7.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.27 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.9.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2.08 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.10.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 318.53 kb)
MEGÁLLAPODÁS_8.11.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 2 kb)
MEGÁLLAPODÁS_9.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 55 kb)
MEGÁLLAPODÁS - járási hivatalok kialakításáról
(doc: application/msword, 90.5 kb)
Kormánymegbízott nyilatkozata
(pdf: application/pdf, 106.5 kb)
teljességi nyilatkozat_polgármester
(doc: application/msword, 28 kb)
Teljességi nyilatkozat_Tóth Zoltán
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 900.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 463.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 843 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 822 b)
MEGÁLLAPODÁS_1.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 35 kb)
MEGÁLLAPODÁS_2.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 30 kb)
MEGÁLLAPODÁS_3.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 29 kb)
MEGÁLLAPODÁS_4.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 27.5 kb)
MEGÁLLPODÁS_5.1.sz.melléklete
(pdf: application/pdf, 509.18 kb)
MEGÁLLAPODÁS_6.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 32.5 kb)
MEGÁLLAPODÁS_7.sz.melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 37 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

4.) Javaslat az állattartók egyes magatartási, valamint az állattartó épületek elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (a Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67 kb)
indokolás_ álltattartási rendelet-tervezet
(doc: application/msword, 33.5 kb)
hatásvizsgálat_állattartási rendelet tervezet
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

5.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (a Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 40 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
indokolás-tiltott..rendelet
(doc: application/msword, 23.5 kb)
hatásvizsgálat _ tiltott...rendelet
(doc: application/msword, 25 kb)
egységes szerkezet_30/2012.(VI.28.)
(doc: application/msword, 89 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 798 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
2013. évi ellenőrzési terv - tábla
(DOC: application/msword, 40.5 kb)
2013. évi terv - belső ellenőrzési terv
(XLS: application/vnd.ms-excel, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2013. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
2013. belső ellenőrzési terv - tábla - ktgv.int
(DOC: application/msword, 39.5 kb)
intézményi ellenőrzések időpontja
(XLS: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 31.5 kb)
kockázatelemzés
(xls: application/vnd.ms-excel, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési teveinek jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Mellékletek
(pdf: application/pdf, 1.55 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 866 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

9.) Javaslat a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Társulási megállapodás módosítás
(doc: application/msword, 179.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

10.) Javaslat a megszüntetett Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány megmaradt vagyonának felhasználására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 798 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

11.) Javaslat a 'Bursa Hungarica' Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz történő 2013. évi csatlakozás jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

12.) Javaslat előadó-művészeti szervezetekkel megkötésre kerülő fenntartói megállapodások jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

13.) Javaslat átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés engedélyezésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

14.) Tájékoztató a Váci Mihály Általános Iskola ifjúsági tagozatának más intézménybe történő áthelyezésének lehetőségéről

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 829 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

15.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 41 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

16.) Javaslat a SZOVA Zrt. által a kötvény monitoringról készített jelentés megtárgyalására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 78 kb)
SZOVA Zrt. jelentése
(pdf: application/pdf, 817.7 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

17.) Tájékoztató a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számlázásával kapcsolatos vizsgálat eredményéről

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#cbca6c38-55c5-4fb5-a539-b9d17d7e885f (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

18.) Tájékoztató az önkormányzati utak téli üzemeltetési tervéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 56 kb)
téli üzemeltetési terv-előlap
(doc: application/msword, 429.5 kb)
téli üzemeltetési terv 1-57oldal
(doc: application/msword, 1.36 mb)
téli üzemeltetési terv 58-81 oldal
(doc: application/msword, 325.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

19.) Javaslat az ún. MÁV ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 773 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

20.) Javaslat a Szent I. király u. 119. szám alatti (volt Szentkirályi Általános Iskola) helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 829 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

21.) Javaslat a FELLI Hungary Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés vonatkozásában a Kft.-től érkezett kérelmek ügyében

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 852 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

22.) Javaslat a szombathelyi 4178/1. hrsz.-ú ingatlan (un. Oladi Lőtér) ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 835 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

23.) Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 729 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

24.) Javaslat az Ady téri benzinkút területének bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 86.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 781 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

25.) Javaslat a Tóth Árpád u. 29. szám alatti lakás elidegenítésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

26.) Javaslat a Fő tér 25. I/3. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondásra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 48 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

27.) Javaslat a szombathelyi 7029/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés szövegének elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Megállapodás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 26.47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 30 kb)

28.) Javaslat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti helyiség bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29 kb)

Zárt ülés

29.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

30.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó eladási ajánlat megtárgyalására

Előadó:
Vörös-Borsody Csilla (a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...