Bizottsági ülés

2015.09.15 09:00:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. számú módosításának megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 627.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 149 kb)

2.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Meghívott:
Hamza István kuratóriumi elnök (a Szombathely Város Jóléti Alapítványa Kuratóriuma)
Előterjesztés(ek)
1_mell_Jóléti Alapítvány Kuratórium_beszámoló
(pdf: application/pdf, 377.25 kb)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 157.57 kb)

3.) Javaslat a Belügyminisztériummal kötött támogatási megállapodás módosítására, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos további döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési és Projekt Kabinet vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 112.85 kb)
1. sz. melléklet - Pénzeszköz-Átadási megállapodás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29.79 kb)
2. sz. melléklet - Beruházási Program
(doc: application/msword, 114.5 kb)

4.) Javaslat a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakképző Iskola ruhaipari tanműhelye elhelyezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 157.5 kb)
Helyzetelemzés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.73 kb)
Műszaki tartalom
(xls: application/vnd.ms-excel, 32 kb)
Bérleti szerződés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Pályázati felhívás
(doc: application/msword, 151 kb)

5.) Javaslat a Savaria REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. egyesülési tervének megtárgyalására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Bujtás Edit (a Savaria Rehab-Team Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Horváthné Németh Klára dr. (Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 113.85 kb)
Új alapító okirat beolvadás utáni tervezet
(doc: application/msword, 163.5 kb)
Egyesülési szerződés
(doc: application/msword, 51 kb)
Vagyonleltár
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.55 mb)
Felügyelő Bizottsági Határozat - RSZFK
(pdf: application/pdf, 31.2 kb)
Felügyelő Bizottsági Határozat - SRT
(pdf: application/pdf, 188.93 kb)

6.) Javaslat költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

7.) Javaslat magasabb vezetői álláshelyek betöltésére kiírásra kerülő pályázati felhívások jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 235.62 kb)
3. sz. melléklet-Eü,Kult.GESZ
(pdf: application/pdf, 153.12 kb)
4.sz.melléklet-Köznevelési GAMESZ
(pdf: application/pdf, 151.59 kb)
5.sz.melléklet-Vásárcsarnok
(pdf: application/pdf, 153.37 kb)

8.) A Klebelsbert Intézményfenntartó Központ tájékoztatója az aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Fodor István (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületének igazgatója)

9.) Tájékoztató az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat iskolaalapítási szándékáról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 161.27 kb)

10.) Javaslat a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium terstvérvárosi programjának támogatására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 167 kb)

11.) Tájékoztató a 2015/2016. tanévben megvalósuló óvodai, valamint az iskolai úszásoktatásról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 144.65 kb)
Oladi uszoda beosztása a 2015/2016. nevelési évre
(pdf: application/pdf, 128.03 kb)
Fedett uszoda beosztása a 2015/2016. tanévre
(pdf: application/pdf, 217.71 kb)

12.) Tájékoztató a 'Katonasuli' program 2015/2016. tanévre tervezett eseményeiről és költségvetéséről

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 142.63 kb)
KatonaSuli programtervezet a 2015/2016. tanévre
(pdf: application/pdf, 244.14 kb)
KatonaSuli programja - Honvédelmi ismeretek
(pdf: application/pdf, 353.64 kb)

13.) Javaslat támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 185.21 kb)
OFE Vas Megyei Szervezet kérelme
(pdf: application/pdf, 296.65 kb)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 153.43 kb)
Helyi Esélyegyenlőségi Program
(pdf: application/pdf, 4.73 mb)

15.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok 2015. június 30. napjáig történő hasznosításáról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Szijártó Győző (SZOVA Zrt. Városüzemeltetési igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 171.33 kb)

16.) Javaslat a 'Bursa Hungarica' Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 2016. évi csatlakozás jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 170.83 kb)

17.) Javaslat a Nobilis Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 189.89 kb)
Nobilis Egyesület kérelme
(pdf: application/pdf, 408.22 kb)

18.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Zárt ülés

19.) Javaslat a Szent Márton Nap alkalmából átadandó 'Pedagógus Életmű-díj' és Ifjúságért-díj' adományozására

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

20.) Javaslat a Szent Márton Nap alkalmából átadandó 'Szociális Munkáért Életmű-díj' adományozására

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

21.) Javaslat a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

22.) Javaslat a BPW-Hungária Kft. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

23.) Javaslat a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

24.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

26.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...