Bizottsági ülés

2012.12.11 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 74.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.18 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 972 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 665 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 98.5 kb)
Megállapodás-tervezet
(doc: application/msword, 162 kb)
Teljességi nyilatkozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

6.) Javaslat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott szombathelyi múzeumok és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár fenntartásának és működtetésének 2013. január 1. napjával történő átvételére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Huszár Lilla dr., a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Alapító okirat - könyvtár
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Alapító okirat - múzeum
(doc: application/msword, 77 kb)
Átadás-átvétel - könyvtár
(doc: application/msword, 72 kb)
Átadás-átvétel - múzeum
(doc: application/msword, 71 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.23 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

7.) Javaslat a Művelődési GAMESZ feladatkörének bővítésére és ezzel összefüggésben a Szombathely, Fő tér 40. szám alatti ingatlan Művelődési GAMESZ részére történő használatba adására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Módosító okirat
(DOC: application/msword, 45.5 kb)
Alapító okirat
(DOC: application/msword, 66 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 83 kb)
3. számú melléklet Művelődési GAMESZ levele
(pdf: application/pdf, 3.02 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 897 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

8.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenységének az AGORA Szombathelyi Kulturális Központba történő kiszervezésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
OÁMK Alapító okirat
(DOC: application/msword, 143.5 kb)
OÁMK módosító okirat
(DOC: application/msword, 83 kb)
AGORA alapító okirat
(DOC: application/msword, 59 kb)
AGORA módosító okirat
(DOC: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 852 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Javaslat költségvetési intézmények létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

10.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57.5 kb)
EBI alapító
(doc: application/msword, 73 kb)
Módosító okirat
(DOC: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Egységes rendelet
(doc: application/msword, 414 kb)
Rendelettervezet
(doc: application/msword, 135.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 947 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására

Előadó:
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

13.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 923 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

14.) Javaslat a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Gaál Róbert dr. (jegyző)

15.) Javaslat a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadására (első olvasat)

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Civil Koncepció
(doc: application/msword, 248.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 855 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a TIOP-1.2.1/A-12/1 számú 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása' című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Együttműködési megállapodás
(pdf: application/pdf, 1.89 mb)
Együttműködési megállapodás_TISZK
(pdf: application/pdf, 777.18 kb)
Együttműködési megállapodás_VMIK
(pdf: application/pdf, 1.73 mb)
IVS módosítása
(pdf: application/pdf, 1.52 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 943 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 67.5 kb)
Kormányrendelet 9. melléklete
(pdf: application/pdf, 640.73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 784 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

18.) Javaslat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 103 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.25 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

19.) Javaslat a Colas Alterra Építőipari Zrt.-vel kötendő, jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére

Előadó:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#508c62d0-ae13-45a0-8103-e7dca221c9c5 (a VASIVÍZ Zrt. IG. elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 86 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.23 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

20.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Meghívott:
Popgyákunik Péter dr. (a SZOVA Zrt. IG.elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49.5 kb)
SZMSZ egységes szerkezetben
(doc: application/msword, 396.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Horváthné Németh Klára dr. (a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48.5 kb)
Szervezeti és Működési Szabályzat
(doc: application/msword, 394.5 kb)
FEB határozat
(pdf: application/pdf, 552.24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

22.) Javaslat a reklámelhelyezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

23.) Tájékoztató a városi KRESZ Park rekonstrukciójáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 729 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

24.) Javaslat állami tulajdonba tartozó ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Fénykép 1
(pdf: application/pdf, 28.72 kb)
Fénykép 2
(pdf: application/pdf, 47.8 kb)
Fénykép 3
(pdf: application/pdf, 38.15 kb)
Fénykép 4
(pdf: application/pdf, 34.27 kb)
Fénykép 5
(pdf: application/pdf, 39.8 kb)
Fénykép 6
(pdf: application/pdf, 37.02 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 789 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

25.) Javaslat a szombathelyi külterületi 0975/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

26.) Javaslat a Király u. 11. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 785 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

27.) Javaslat a Szent István király u. 119. sz. helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

28.) Javaslat a 'Leo' Karate-do SE Egyesület bérlővé történő kijelölésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

29.) Javaslat a Savaria Fórum kiadására irányuló szerződés felmondásával összefüggő intézkedések megtételére

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 948 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Javaslat a Fő tér 17. szám alatti helyiség hasznosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 735 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

31.) Javaslat a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság 2013. évi Munkatervére

Előadó:
Szakács Dávid dr. (a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 198 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

32.) Sürgősségi indítvány - Javaslat Kiskar u. 5. szám alatti helyiség bérlőjének kijelölésére

Előadó:
Szakály Gábor (Tanácsnok)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

33.) Tájékoztató a VASI VOLÁN Zrt. 2011. évi veszteségpótlásának rendezéséről, valamint a VASI VOLÁN által készített 2012. I. félévi helyi személyszállítás bevételei és ráfordításai elszámolásának felülvizsgálatáról (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61.5 kb)
Határozati javaslat
(doc: application/msword, 39 kb)
könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 1.08 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 944 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 39 kb)

Zárt ülés

34.) Tájékoztató az önkormányzat jelentősebb peres eljárásaival kapcsolatban

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...